Data publikacji:  2013-09-26  Kategoria:  Kontakt

 Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) z siedzibą przy ul. Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, moich danych osobowych podanych w celu komunikacji związanej z użytkowaniem newslettera serwisu doskonaleniwsieci.pl, w oparciu o art. 23, ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) z siedzibą przy ul. Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa. Administrator danych zapewnia ochronę Państwa danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie odbiorcom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub upoważnionym w oparciu o wyrażone przez Państwa zgody.

 Przesyłanie informacji drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) z siedzibą przy ul. Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa informacji marketingowej o produktach, usługach oraz innych informacji o działaniach ORE – szczególnie dotyczących projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).