Data publikacji:  2015-02-02  Kategoria:  luty 2015
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) zapraszają do wzięcia udziału w nowej edycji (2015) projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Jednym z najważniejszych celów projektu jest wprowadzenie w szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły/przedszkola.

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) zapraszają do wzięcia udziału w nowej edycji (2015) projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

Jest to ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, realizowany w partnerstwie z FRDL, która jest odpowiedzialna za realizację głównych zadań projektu.

Jednym z najważniejszych celów projektu "Szkoła Współpracy" jest wprowadzenie w szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. W ramach projektu szkoły i przedszkola otrzymają wsparcie w postaci warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole i przedszkolu. Uczestnikom projektu zapewniona zostanie także indywidualna opieka ekspertów, którzy pomogą w stworzeniu odpowiedniego dla każdej szkoły i przedszkola programu współpracy z uczniami i rodzicami.

Do udziału w nowej edycji 2015 zapraszamy szkoły i przedszkola z całej Polski o uprawnieniach szkół publicznych, które nie brały udziału w pierwszej edycji projektu 2013/2014.

Szkołę i przedszkole można zgłaszać wyłącznie przez formularz dostępny na stronie projektu - edycja 2015: www.szkolawspolpracy.pl

Znajdą tam Państwo również szczegółowy opis projektu, regulamin, opis udziału, harmonogram oraz bieżące informacje.

Rekrutacja właśnie się rozpoczęła i potrwa do 13 lutego 2015 roku.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół Projektu "Szkoła Współpracy"