Data publikacji:  2015-02-11  Kategoria:  luty 2015

Celem spotkania jest przygotowanie uczestników do wsparcia nauczycieli w zakresie wykorzystywania wiedzy z zakresu neurodydaktyki w procesie nauczania i uczenia się. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość:

  • nabycia wiedzy dotyczącej  najnowszych badań nad neurologicznymi uwarunkowaniami procesu uczenia się i  wynikającymi z nich wnioskami do wykorzystania w  pracy nauczyciela,
  • poszerzenia wiedzy na temat metod i form pracy z uczniem, wykorzystujących potencjał mózgu i stymulujących do efektywnego uczenia się,
  • doskonalenia umiejętności projektowania procesu nauczania „przyjaznego mózgowi”.

Część e-learningowa odbędzie się w terminie 16 marca– 12 kwietnia 2015 r.
Część stacjonarna spotkania odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowym ORE, Sulejówek, ul. J.I. Paderewskiego 77 w terminie 20 – 21 kwietnia 2015 r.


Osoba ds. merytorycznych:
Bogusława Kalinowska
tel. tel. 22/570-83-31,
e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

Osoba ds. organizacyjnych:
Paulina Mikucka
tel. 22/345-37-80
e-mail: paulina.mikucka@ore.edu.pl