Data publikacji:  2015-02-15  Kategoria:  luty 2015

 

Celem spotkania jest: 
  1. Omówienie relacji między diagnozą ucznia prowadzoną przez nauczycieli i specjalistów , a diagnozą pracy szkoły prowadzoną zgodnie z modelem wspomagania pracy szkoły.
  2. Prezentacja wybranych narzędzi diagnozy uczniów.
  3. Przedstawienie sposobów wykorzystania wyników z diagnoz indywidualnych uczniów w trakcie diagnozy pracy szkoły.
  4. Przedstawienie czynników decydujących o jakości diagnozy pracy szkoły. 


Adresaci spotkania: 
  • Pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych
  • Dyrektorzy szkół podstawowych 

W pierwszej kolejności do udziału w spotkaniu kwalifikować się będą Dyrektorzy Szkół Podstawowych oraz pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. W przypadku wolnych miejsc decydować będzie kolejność zgłoszenia. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną (otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży. Zapewniają przejazd na trasie Dworzec Centralny – Centrum Szkoleniowe w pierwszym dniu spotkania, oraz Centrum Szkoleniowe – Dworzec Centralny w drugim dniu spotkania.


Osoba kontaktowa ds. metrytorycznych z ramienia projektu "System doskonalenia nauczycieli...."
      Katarzyna Leśniewska
      e-mail: katarzyna.lesniewska@ore.edu.pl
      tel. 22/345-37-84

Osoba kontaktowa ds. metrytorycznych z ramienia wydziału Rozwoju Szkół i Placówek
1.   Izabela Lutze
      e-mail: izabela.lutze@ore.edu.pl
      tel. 22/570- 83-36

2.   Ewa Wroczyńska
      e-mail: ewa.wroczynska@ore.edu.pl
      tel. 22/570-83-08


Osoba kontaktowa ds. organizacyjnych:

     Paulina Mikucka
     e-mail: paulina.mikucka@ore.edu.pl
     tel. 22/345-37-80