Data publikacji:  2015-02-23  Kategoria:  luty 2015
Szkolenie adresowane jest do pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, aktywnie zajmującychsię procesowym wspomaganiem szkół i placówek.

Po każdej części szkolenia uczestnicy będą mieli do wykonania zadania związane z treściami modułów.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą pełnili rolę doradców/liderów/facylitatorów dla osób procesowo wspierających szkoły i placówki.

Celem szkolenia jest:

  • doskonalenie umiejętności pracownikówporadni psychologiczno – pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych w zakresie stosowania różnych metod w procesowym wspomaganiu szkół i placówek,
  • wsparcie pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych w rozwoju zawodowym,
  • wymiana doświadczeń dotyczących procesowego wspomagania,
  • promowanie idei uczenia się prze całe życie.

 

Kryteria naboru:

  • zatrudnienie w poradni psychologiczno – pedagogicznej lub bibliotece pedagogicznej
  • doświadczenie w prowadzeniu procesowego wspomagania w szkołach;

Centrum Szkoleniowe Falenty, al. Hrabska 4a Raszyn k. Warszawy

22/570-83-31

Termin rejestracji na szkolenie: 16 marca 2015 r. lub do wyczerpania miejsc.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie spełnienie kryteriów oraz kolejność zgłoszeń.

Szkolenie przewiduje 80 godzin dydaktycznych w czasie od kwietnia do października 2015 r

 

Terminy szkolenia:

Zjazd I:    20-22 kwietnia 2015 r.

Zjazd II:   9-11 czerwca 2015 r.

Zjazd III:  15-17 września 2015 r.

Zjazd IV:  6-8 października 2015 r.
KONTAKT:

Osoba ds. merytorycznych:

Hanna Chilmon
tel. 22/570-83-31
hanna.chilmon@ore.edu.pl


Osoba ds. organizacyjnych:
Paulina Mikucka
tel. 22/345-37-80
paulina.mikucka@ore.edu.pl 

SZCZEGÓŁY I ZAPISY