Data publikacji:  2020-06-26  Kategoria:  Aktualności

Projekt realizowany jest w wyniku Konkursu otwartego nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 nt. „Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia”. Realizatorem projektu jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN).

Pakiety scenariuszy dotyczą następujących tematów:

Grupa 1
Wspomaganie przedszkoli w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci

Grupa 2
Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów – Etap I

Grupa 3
Nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów – Etap I

Grupa 4
Wychowanie uczniów i kształtowanie u nich postaw innowacyjności, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej – Etap I

Grupa 5
Wychowanie uczniów i kształtowanie u nich postaw innowacyjności, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej – Etap II

Autor: Ewa Lubczyńska