Prezentacje szkół
2015-08-18
.
Dobre praktyki - wspomagania
2015-08-18
.
Dobre praktyki - sieci współpracy i samokształcenia
2015-08-18
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link 1. Jak zaktywizować nauczycieli do pracy w sieci współpracy i doskonalenia Alicja Sikora POBIERZ 2. Sieć współpracy TIK Robert Berkowicz ZOBACZ 3. Tworzenie sieci współpracy i samokształcenia Danuta Kitowska ZOBACZ 4. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie lubelskim Helena Skomorowska POBIERZ 5. Od sieci dyrektorów do sieci przedszkoli Urszula Szałaj POBIERZ 6. Sieć ekspertów programu Delfort J. Lesisz-Maziarska POBIERZ 7. Sieć - Jak wspierać ucznia w uczeniu matematyki (prezentacja) Edyta Pobiega POBIERZ 8. Sieć - Jak wspierać ucznia w uczeniu matematyki (tekst) POBIERZ 9. Sieci współpracy i samokształcenia w powiecie będzińskim 2013/2014 Katarzyna Nawrot ZOBACZ 10. Współpraca nauczycieli w procesie przejścia progu szkolnego przez dziecko - sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej Korsak Magdalena ZOBACZ 11. Sieci współpracy i samokształcenia (Warszawa) Małgorzata Barańska ZOBACZ 12. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Lidia Pastuszka, Jolanta Kogut POBIERZ 13. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego Krystyna Adaśko POBIERZ 14. Wykorzystanie potencjału ucznia – motywowanie z zastosowaniem metod aktywizujących Łukasz Kluz, Alicja Sikora POBIERZ
Filmy - oferty doskonalenia
2015-02-03
Wspieranie wychowawców klas – bezpieczna szkoła Postawy uczniowskie – jak je kształtować?
Wybór samouczków
2015-01-07
Prawo autorskie Otwarte zasoby edukacyjne Celem samouczka jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat zasad prawa autorskiego, przydatnej w pracy nauczycielskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dozwolonego użytku edukacyjnego       Mapa myśli Filmy         Blogi Książki i komiksy         Prezentacje multimedialne Praca w chmurze           Zespoły wymiany doświadczeń   Praca metodą projektu       Publikacje
Harmonogram - Styczeń
2015-01-07
Prawo autorskie Otwarte zasoby edukacyjne     Mapa myśli Filmy     Blogi Książki i komiksy     Prezentacje multimedialne Praca w chmurze     Zespoły wymiany doświadczeń Praca metodą projektu     Publikacje
WYKAZ DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH
2014-12-15
1. Tworzenie wewnętrznego prawa przedszkola, szkoły/placówkiTworzenie wewnętrznego prawa przedszkola, szkoły/placówki 2. Organizacja pracy przedszkola, szkoły, placówkiOrganizacja nauczaniaPlany pracyPodręczniki i programy nauczania/wychowaniaIndywidualizacja nauczania/pracyZmiana okresu nauki/pobytuEksperymenty i innowacje pedagogiczneRekrutacjaInne 3. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza przedszkola, szkoły, placówkiKontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku naukiOcenianie, klasyfikowanie, promowanie wewnątrzszkolneSprawdzian / egzaminy zewnętrzneDokumentowanie przebiegu nauczaniaOrganizacja krajoznawstwa i turystykiBezpieczeństwo i higiena w przedszkolach, szkołach i placówkachUdzielanie pomocy materialnej uczniom 4. Działalność statutowa placówek nieprowadzących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczejDziałalność statutowa placówek nieprowadzących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej5. Status i rozwój zawodowy nauczycieliStatus zawodowy nauczycieliProcedura dokonania oceny pracy nauczyciela oraz dyrektora przedszkola, szkoły, placówkiProcedura uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieliProcedura wystawiania legitymacji służbowej nauczycielaDoskonalenia zawodowe nauczycieli
Szkolenia 2
2014-11-25
note
Szkolenia
2014-11-14
x
Raport - Coffey
2014-11-14
Podsumowanie przygotowane zostało w oparciu o analizę wniosków o dofinansowanie, złożonych przez powiaty w ramach konkursu 3.5  PO KL,  oraz wstępne, wyniki ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez firmę Coffey International Development oraz Ośrodek Ewaluacji. Dane zostały zebrane w odniesieniu do pierwszych 150 wniosków projektowych przyjętych do dofinansowania. POBIERZ RAPORT
Lista kategorii przypisanych do tej kategorii