Szkolenia
Data publikacji: 2014-11-14 Kategoria: Brak kategorii 
Od października trwają trzydniowe szkolenia pt. „Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia nauczycieli w budowaniu szkoły uczącej się”. Ich celem jest przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do korzystania z nowego modelu wspomagania szkół i doskonalenia nauczycieli przy wdrażaniu zmian w pracy szkoły.
 
Do udziału w szkoleniach zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół zaangażowanych w pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół, jak i osoby, które nie uczestniczyły w dotychczasowych działaniach, a są zainteresowane zmianami w modelu doskonalenia nauczycieli, które nastąpią w styczniu 2016 r.
 
W programie szkoleń m.in. omówienie doświadczeń związanych z realizacją nowego modelu doskonalenia, praca nad wymaganiami państwa w kontekście zmian zachodzących w szkołach, analiza procesu wprowadzania zmian w szkołach i roli dyrektora jako lidera tego procesu.

Więcej informacji (także dotyczących rekrutacji) można uzyskać na stronie www.szkolenia-ore-dyrektorzy.pl/

Szkolenia realizowane są przez firmę BAZA – Akademia Kompetencji Sp. z o. o., w ramach projektu: "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół", wdrażanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.