Projekt "KOMPETENTNE WSPARCIE SUKCESEM SZKOŁY" nr POWR.02.10.00-00-7009/17 realizowany przez Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak, NR KONKURSU: POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17
Data publikacji: 2020-04-03 Kategoria: Aktualności 
Przesłane materiały to szczegółowe scenariusze zajęć stacjonarnych i e-learningowych wykorzystywane podczas szkoleń mających na celu przygotowanie uczestników do procesu wspomagania szkół i placówek w zakresie, co najmniej jednej kompetencji kluczowej.

Nazwa beneficjenta: Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak/Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Tytuł projektu: "KOMPETENTNE WSPARCIE SUKCESEM SZKOŁY"

Numer konkursu: POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17

Scenariusze szkoleń: 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w procesie uczenia się uczniów - II etap edukacyjny

Nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów - I etap edukacyjny

Porozumiewanie się w językach obcych - III etap edukacyjny

Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów - II etap edukacyjny

Kształtowanie postaw innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej uczniów - II etap edukacyjny

Wspomaganie przedszkoli w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci

Umiejętność uczenia się - I etap edukacyjny

Porozumiewanie się w językach obcych - III etap edukacyjny

Kompetencje matematyczno-przyrodnicze uczniów - II etap edukacyjny

Kształtowanie postaw innowacyjności, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej - II etap edukacyjny

Wspomaganie przedszkoli w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci

Kompetencje informatyczne - II etap edukacyjny