Blog jest miejscem dostępnym dla wszystkich użytkowników Internetu.

Drodzy moi Koordynatorki i Koordynatorzy!Bardzo cieszy mnie wasza aktywność oraz wyrażane tu opinie. Są one bardzo cenne w planowaniu współpracy w sieci. Zwracam jednak waszę uwagę na to, że BLOG KOORDYNATORÓW SIECI jest przestrzenią otwartą dla wszystkich użytkowników Internetu, co oznacza, że również dla uczestników sieci współpracy i samokształcenia. Myślę, że warto o tym pamiętać komentując pojawiające się wpisy. Z tego też powodu wszystkie wpisy od tej chwili podlegać będą moderacji. W moi...