Lektura obowiązkowa dla nauczyciela bibliotekarza

Chciałabym zarekomendować krótko dwie książki Jarosława Kordzińskiego : pierwszą z proponowanych jest publikacja pod tytułem Nauczyciel, trener, coach, która ukazała się w 2013 roku nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer SA, drugą tegoroczna nowość tego samego wydawcy - książka pod tytułem Dyrektor szkoły-moderator, facylitator, coach.

Obie publikacje są adresowane do pracowników oświaty, którzy świadomi nowych ról chcą rozwijać własne kompetencje i podnieść swoją mobilność na rynku usług edukacyjnych.
J.Kordziński w sposób przystępny pokazuje wiedzę, umiejętności i postawy nauczycieli oraz ich liderów, a następnie wskazuje na kierunki ich rozwoju celem sprostania nowym wyzwaniom edukacji, spójnym z polityką oświatową państwa.

Autor nawiązuje do współczesnych trendów w edukacji, w tym najnowszych publikacji z zakresu zarządzania zespołem, uczenia się i nauczania, motywowania, inteligencji emocjonalnej, mentoringu, tutoringu, coachingu. Treści te są szczególnie cenne dla osób, które zajmują się lub planują zajmować się edukacją dorosłych w szkole i poza szkołą.

Obie publikacje winny być obowiązkową lekturą każdego pracownika instytucji wspierającej rozwój szkół i doskonalenie nauczycieli.

Z jednej strony dają wiedzę na temat kompetencji nauczycieli, pomagają w ich diagnozie i dają wiele wskazówek do wspierania ich rozwoju. Z drugiej są doskonałym materiałem do autorefleksji nad kompetencjami własnymi – pracowników bibliotek pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy również coraz częściej dotykają problemów uczenia się i nauczania oraz mają towarzyszyć dyrektorom szkół w procesie zmiany i rozwoju ich placówek.

Nauczyciel, trener, coach oraz Dyrektor szkoły- moderator facylitator, coach- to moim zdaniem  niezbędne dla każdego SORE i koordynatora sieci kompendium wiedzy na temat metod pracy nauczyciela, trenera, coacha, facylitatora i moderatora napisane w sposób przystępny i co najważniejsze utrzymany w realiach polskiej rzeczywistości, wprawdzie dynamicznie się zmieniającej, ale bliskiej czytelnikowi.

Publikacje będą pomocne w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, w prowadzeniu szkoleń lub coachingu oraz we wspieraniu wdrażania wśród kadr zarządzających placówkami oświatowymi modelu przywództwa edukacyjnego.

Nie są to publikacje, których lektura służy jedynie podniesieniu wskaźników czytelnictwa statystycznego Polaka, ale książki których uważne studiowanie ułatwi realizację przyszłych zadań modernizowanego systemu doskonalenia szkół i nauczycieli.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych publikacjami do odwiedzania bibliotek pedagogicznych, w których zasobach z pewnością znajdziecie państwo te pozycje.

 


Komentarze

re: Lektura obowiązkowa dla nauczyciela bibliotekarza

środa, 25 lutego 2015 | Katarzyna Mojska

Bardzo dziękuje za polecenie tych publikacji. Szukałam jakiś ciekawych pozycji związanych z tą tematyką więc chętnie do nich zajrze  :)