BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

1. Poradnik wydana przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych skierowany do osób poszukujących bezpłatnej porady prawnej - 2015 r.:     http://www.fupp.org.pl/down/Poradnik_PPIO.pdf

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Linki do materiałów dostępnych na stronie Głównego Inspektora Danych Osobowych:http://www.giodo.gov.pl/473/j/pl/ W portalu można znaleźć: Ogólne informacje o ochronie danych osobowych Vademecum ochrony danych osobowych Filmy Podręcznik „Ochrona danych osobowych w praktyce” Podręcznik dotyczący europejskiego prawa ochrony danych „Podręcznik dotyczący europejskiego prawa ochrony danych” Raport Agencji Praw Podstawowych „Dostęp do środków odwoławczych w zakresie ochrony danych w państwach członkow...

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Materialy CEO:http://www.ceo.org.pl/pl/koss/news/bez-dostepu-do-informacji-ani-rusz

Poradniki dla nauczycieli

Poradniki dla nauczycieli: Kompendium wiedzy o społeczeństwie dla LO i techników cz. I i II oraz materiały źródłowe, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli http://www.zcdn.edu.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=0&Itemid=347 PORADNIK DLA PEDAGOGÓW dotyczący współpracy policji z placówkami oświatowymi, Warszawa 2013, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, poradnik zawiera dane teleadresowe dot. Warszawy i okolic, ale można je z powod...

SCENARIUSZE LEKCJI/ PREZENTACJE

SCENARIUSZE/PREZENTACJE: Prawoteczka: Scenariusz (prezentacja) na kilka lekcji wstępnych: Prawo codzienne, Prawo dom, Prawo szkoła: http://prawoteka.pl/article_young/show/372,prawo_dla_mlodziezy   O budżecie partycypacyjnym, Warszawskie Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń - dla wszystkich etapów edukacyjnych: II-IV, zawiera scenariusz + prezentację oraz dodatkowo materiały dla rodziców: http://www.wcies.edu.pl/item/1181-scenariusze-zajec-lekcyjnych-na-temat-budzetu-partycypacyjneg...