Mapa serwisu  | 
A A A
Scenariusze zajęć z wykorzystaniem O.K.
Ewa Fugiel (ewa.fugiel)
Wysłany: 2014-01-14 18:57:04

Witam!
Pragnę zaprezentować Państwu scenariusz zajęć z wykorzystaniem O.K., w którym cele są jasno określone. Uczeń sprawnie posługuje się rachunkiem pamięciowym zgodnie z właściwą kolejnością wykonywania działań, zna pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz, ciąg rosnący, ciągmalejący, potrafi zbudować działanie zapisane w drzewku matematycznym, zapamiętuje zasady i reguły poznanych gier i zabaw oraz doskonali spostrzegawczość,potrafi współpracować w zespole.
Pozdrawiam.
Ewa Fugiel

Ewa Fugiel (ewa.fugiel)
Wysłany: 2014-02-10 18:51:40

Witam!
Zapraszam do zapoznania się z publikacją metodyczną, zawierającą konspekty zajęć lekcyjnych dla nauczycieli klas szkół podstawowych, które mogą stanowić pomoc w realizacji programu wychowania zdrowotnego dzieci. Zapoznanie dzieci z rolą prawidłowego odżywiania,aktywności fizycznej oraz higieny osobistej stanowi podstawę działań mających na celu propagowanie postaw prozdrowotnych. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych w okresie wczesnej młodości wpływa na sposób odżywiania w wieku późniejszym.
Liczę na Państwa komentarze i wnioski.
Pozdrawiam.
Ewa Fugiel

Iwona Cywińska
Wysłany: 2014-05-03 18:29:41

Ewa Fugiel (ewa.fugiel) napisał(a):
Witam!
Pragnę zaprezentować Państwu scenariusz zajęć z wykorzystaniem O.K., w którym cele są jasno określone. Uczeń sprawnie posługuje się rachunkiem pamięciowym zgodnie z właściwą kolejnością wykonywania działań, zna pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz, ciąg rosnący, ciągmalejący, potrafi zbudować działanie zapisane w drzewku matematycznym, zapamiętuje zasady i reguły poznanych gier i zabaw oraz doskonali spostrzegawczość,potrafi współpracować w zespole.
Pozdrawiam.
Ewa Fugiel


Witam!
Przyznaję, że stosowane elementy oceniania kształtującego w kl.I-III, nie tylko dają uczniom informację zwrotną na temat ich osiągnięć, ale rownież motywują  ich do dalszej pracy . Pomagają uczniowi w uczeniu się. Jednocześnie takie ocenianie uwzględnia różnice pomiędzy uczniami (np. dotyczące poziomu wiedzy, opanowania umiejętności ) i koncentruje się nie tyle na ich porównaniu, ile na docenieniu tego , co każdy uczeń już potrafi oraz na dostarczeniu informacji, ktore pomogą mu wykonać kolejny krok w uczeniu się.