Data publikacji:  2017-11-03  Kategoria:  Aktualności

Kiedy?
22–24 listopada 2017 r.

Gdzie?
Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie.

Dla kogo?
Dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz trenerów, którzy są uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia organizowanych w ramach ww. projektu, a także wszystkich tych, którzy chcą dołączyć do naszej sieci.

Cel:
Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych.

Kontakt:
e-mail: elzbieta.stawecka@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 38

Rejestracja:
Uwaga! Aby wziąć udział w spotkaniu, należy być użytkownikiem sieci „Solo czy w zespole”. 
Co to oznacza? Należy zarejestrować się na platformie doskonaleniewsieci.pl, zapamiętać swój login i hasło, następnie wypełnić i podpisać druki deklaracji uczestnika sieci i oświadczenia (druki są załącznikiem do ogłoszenia). Na koniec wystarczy przesłać login i skany dokumentów na adres: elzbieta.stawecka@ore.edu.pl

Oryginały dokumentów prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Ośrodek Rozwoju Edukacji, Elżbieta Stawecka, ul. Polna 46 A, 00-644 Warszawa.

ZAŁĄCZNIKI:
Deklaracja uczestnika ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia
Ramowy harmonogram spotkania
Oświadczenie uczestnika projektu

Autor: Elżbieta Stawecka