Projekt "Akademia profesjonalnych kadr systemu wspomagania pracy szkół" - POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17
2021-06-16
Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe scenariusze zajęć szkoleniowych oraz opracowane doradcze plany wspomagania z diagnozą placówek przekazane przez uczestników.
Projekt "Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania" - POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17
2021-05-26
Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe scenariusze zajęć szkoleniowych oraz opracowane doradcze plany wspomagania z diagnozą placówek przekazane przez uczestników.
Projekt "Profesjonalne kadry procesu wspomagania" - POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17
2021-05-20

Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe scenariusze zajęć szkoleniowych oraz opracowane doradcze plany wspomagania z diagnozą placówek przekazane przez uczestników.

Projekt "Forum kadry wspomagania oświaty" - POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17
2021-05-05
Wypracowane w ramach projektu plany wspomagania z diagnozą oraz sprawozdania przekazane przez uczestników.
Projekt "Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim" - POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18
2021-04-27

Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.

Projekt "Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół" - POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18
2021-04-09
Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.
Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego - POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18
2021-03-09
Wypracowane w ramach projektu programy/scenariusze szkoleniowe dla kadry kierowniczej i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.
Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa lubuskiego - POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18
2021-02-19
Wypracowane w ramach projektu programy/scenariusze szkoleniowe dla kadry kierowniczej i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.
Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa opolskiego - POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18
2021-02-19
Wypracowane w ramach projektu programy/scenariusze szkoleniowe dla kadry kierowniczej i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.
Konferencja „Zintegrowany System Kwalifikacji – między teorią a praktyką”
2020-10-27
Jakie znaczenie ma ZSK w planowaniu kariery zawodowej? Jak wykorzystać ZSK podczas opracowywania indywidualnego planu działania? Jaka jest rola doradztwa zawodowego w kontekście wspierania polityki na rzecz uczenia się przez całe życie z uwzględnieniem zasobów ZSK? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można będzie uzyskać podczas konferencji „Zintegrowany System Kwalifikacji – między teorią a praktyką”. Zapraszamy do udziału!
Publikacje na temat wspomagania pracy szkół zgodnie z nowymi zasadami.
2016-02-04
więcej
Nowe przepisy w sprawie wspomagania szkół i placówek oświatowych.
2016-02-04
więcej
Platforma Doskonaleniewsieci.pl
2016-02-04
więcej