Edukacja czytelnicza na nowo odkryta...

Wśród wielu inicjatyw podejmowanych na rzecz promocji czytelnictwa bardzo cenną wydaje się propozycja wspólnych działań Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpraca obu resortów ucieszyła najbardziej nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Środowiska te bowiem od wielu lat poprzez swoich reprezentantów w różnorakich gremiach- bibliotekarskich i nauczycielskich- artykułowały kluczową rolę biblioteki szkolnej w rozwoju dzieci i młodzieży.

            Jak ważne jest zainteresowanie dziecka książką wie niemal każdy, choćby za sprawą różnych odmian ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, gorzej jednak z wcielaniem w życie haseł głoszonych w wielu spotach reklamowych.

Pozostaje niezagospodarowany obszar, na którym nie do przecenienia jest rola nauczyciela bibliotekarza biblioteki szkolnej, eksperta i przewodnika w pierwszych spotkaniach z książką. To dzięki jego metodom pracy i właściwemu doborowi literatury dla dzieci i młodzieży każda biblioteka szkolna ma szanse stać się kluczowym miejscem rozwoju pasji czytelniczych młodych ludzi.

Otwarty na potrzeby czytelnicze bibliotekarz szkolny towarzyszy uczniowskim inicjacjom czytelniczym i rozbudza nawyk czytania. To biblioteka szkolna, jak żadna inna- ma szanse najdłużej, bo przez 9-12 lat towarzyszyć młodemu człowiekowi w rozwijaniu kompetencji czytelniczych. Zgodnie z nową podstawą programową to nauczycielowi bibliotekarzowi przypisuje się kluczową rolę w rozwijaniu kompetencji informacyjnych i medialnych, także wtedy gdy robi to w sposób pośredni-wspierając innych nauczycieli.

Bardzo ważnym jest fakt, że MEN zauważyło potrzebę wzmocnienia bibliotek szkolnych i wzbogacenia ich księgozbiorów o pozycje nowe, interesujące, odpowiadające potrzebom współczesnego młodego czytelnika. Być może te systemowe działania spowodują, że uda nam się utrzymać lojalność, jeszcze chętnie czytających 12-latków i w dłuższej perspektywie czasowej zahamować spadek czytelnictwa, widoczny szczególnie wśród gimnazjalistów http://www.ibe.edu.pl/pl/media-prasa/aktualnosci-prasowe/409-fantastyka-dla-mlodziezy-czytelniczy-hit-wsrod-uczniow .

Tutaj możemy się zastanowić nad rolą bibliotek pedagogicznych w tym przedsięwzięciu.? Poszukać odpowiedzi na pytanie: jak bibliotekarze bibliotek pedagogicznych, od zawsze towarzyszący bibliotekom szkolnym, mogą wesprzeć pracujących tam bibliotekarzy? Jakie działania mogą podjąć od zaraz? Co biblioteka pedagogiczna ma do zaoferowania szczególnie w realizacji zajęć edukacyjnych, organizacji wydarzeń czytelniczych dla szkół, czy pedagogizacji rodziców?

Zachęcam do śledzenia programu MEN http://www.men.gov.pl/index.php/1790-promocja-czytelnictwa-wsrod-uczniow-dzialania-ministerstwa-edukacji-narodowej i dyskusji.

 


Komentarze