Biblioteka pedagogiczna sojusznikiem dyrektora szkoły

Biblioteka pedagogiczna zawsze towarzyszyła kadrze zarządzającej placówkami oświatowymi. Wspierała ją fachową literaturą, pomagając w rozwijaniu kompetencji w zakresie zarządzania, sprawowania nadzoru pedagogicznego, realizacji pozapedagogicznych obowiązków dyrektora. Potencjał bibliotek pedagogicznych był przez dyrektorów i kandydatów na te stanowiska na nowo odkrywany szczególnie przy okazji zmian organizacyjnych i programowych polskiego systemu edukacji. Nie dziwi więc stanowisko MEN i potrzeba sięgania po potencjał bibliotek pedagogicznych w dobie wdrażania modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli.

Zmieniły się jednak oczekiwania MEN wobec książnic pedagogicznych. We wdrażaniu obecnych zmian wykorzystane mają być zarówno zasoby informacyjne bibliotek pedagogicznych, jak i kompetencje nauczycieli bibliotekarzy. Kompetencje tradycyjne tożsame z profilem absolwenta bibliotekoznawstwa z przygotowaniem pedagogicznym i te dopiero rozwijane: wiedza, umiejętności i postawy koordynatorów sieci i organizatorów rozwoju edukacji- wszystkie niezbędne we wdrażaniu nowego modelu doskonalenia nauczycieli.

Zmianie ulega tradycyjny wizerunek nauczyciela bibliotekarza biblioteki pedagogicznej. Pracownik książnicy pedagogicznej dotychczas postrzegany jako partner dla bibliotekarza szkolnego i ewentualnie współorganizator akcji promujących czytelnictwo w szkole i środowisku lokalnym staje się sojusznikiem dyrektora w podnoszeniu jakości procesu nauczania uczenia się w szkole. Tradycyjny obraz nauczyciela bibliotekarza odchodzi do lamusa. Przekształca się również dotychczasowy model współpracy nauczycieli bibliotekarzy z dyrektorami szkół, pracownicy bibliotek stają się bezpośrednimi partnerami dyrektorów i grona pedagogicznego.

Jak postrzegają nas dyrektorzy szkół?

Czy obie strony są gotowe na nowe relacje? Czy widzą płaszczyznę współdziałania na rzecz podnoszenia jakości polskiej edukacji?

Zachęcam do dyskusji na temat wzajemnych oczekiwań i możliwości…


Komentarze

re: Biblioteka pedagogiczna sojusznikiem dyrektora szkoły

czwartek, 19 marca 2015 | Joanna Kowalczyk

W ostatnim okresie mam okazję rozmawiać z dyrektorami szkół na "moim terenie". Przedstawiam się, przedstawiam moją bibliotekę. Krótko informuję o nowym katalogu on-line i jego możliwościach. Sugeruję ciekawą współpracę, napominając o nowych formach wspomagania pracy szkoły. Pytam się, czy mogę zostać zaproszona na któreś z posiedzeń Rady Pedagogicznej, by zrobić prezentację działań, może krótki warsztat. I co widzę ? Zaskoczenie dyrektorów a potem prawie zachwyt! Nie wiem, co pokaże przyszłość ale warto spróbować nowych działań! Krok po kroku - spróbować!

re: Biblioteka pedagogiczna sojusznikiem dyrektora szkoły

poniedziałek, 16 lutego 2015 | Maja Wilczewska-Wojczyszyn

Myślę, że takie badanie nie tylko podpowiedziałyby w jakich obszarach wspomaga placówkę. Przede wszystkim pozwoliłyby odbudować wizerunek biblioteki pedagogicznej oraz nauczyciela bibliotekarza w oczach dyrektorów. Pokazałyby, na którymi elementami postrzegania w środowisku należy popracować, aby być "widzialnym" i potrzebnym.

Pozdrawiam,
Maja


re: Biblioteka pedagogiczna sojusznikiem dyrektora szkoły

środa, 11 lutego 2015 | Jadwiga Jurkowska

Jak postrzegają nas dyrektorzy szkół?

Czy obie strony są gotowe na nowe relacje? Czy widzą płaszczyznę współdziałania na rzecz podnoszenia jakości polskiej edukacji?

To w jaki sposób postrzegają nas dyrektorzy szkoły powinno zostać poddane badaniu - może warto opracować ankietę i rozesłać ją po szkołach - następnie poddać analizie i wyciągnąć wnioski. Na podstawie wniosków zastanowić się nad tym w jaki sposób możemy wspomagać szkołę (dyrektora, nauczycieli, uczniów) w zakresie podnoszenia jakości pracy szkoły.

Pozdrawiam ciepło
Jagoda