DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Materialy CEO:http://www.ceo.org.pl/pl/koss/news/bez-dostepu-do-informacji-ani-rusz

Poradniki dla nauczycieli

Poradniki dla nauczycieli: Kompendium wiedzy o społeczeństwie dla LO i techników cz. I i II oraz materiały źródłowe, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli http://www.zcdn.edu.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=0&Itemid=347 PORADNIK DLA PEDAGOGÓW dotyczący współpracy policji z placówkami oświatowymi, Warszawa 2013, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, poradnik zawiera dane teleadresowe dot. Warszawy i okolic, ale można je z powod...

SCENARIUSZE LEKCJI/ PREZENTACJE

SCENARIUSZE/PREZENTACJE: Prawoteczka: Scenariusz (prezentacja) na kilka lekcji wstępnych: Prawo codzienne, Prawo dom, Prawo szkoła: http://prawoteka.pl/article_young/show/372,prawo_dla_mlodziezy   O budżecie partycypacyjnym, Warszawskie Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń - dla wszystkich etapów edukacyjnych: II-IV, zawiera scenariusz + prezentację oraz dodatkowo materiały dla rodziców: http://www.wcies.edu.pl/item/1181-scenariusze-zajec-lekcyjnych-na-temat-budzetu-partycypacyjneg...

GRY

GRY GRA TWOJE PRAWO, Inpriss – Gra o procesie legislacyjnym, do pobrania (należy przygotować we własnym zakresie materiały): http://www.inpris.pl/przedsiewziecia/twoje-prawo/

PRAWA KONSUMENTA

PRAWA KONSUMENTA: Jak kupować, UOKiK (pliki do pobrania na dole strony): http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11277 Portal konsumenta (a w nim filmy, poradniki, ulotki): http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/