Blog użytkownika Mirosław Krajewski
Razem, małymi krokami do dobrej zmiany

Nasza Sieć ?!

             Szanowni Państwo,
            przystępując do pracy z Państwem na platformie www.doskonaleniewsieci.pl  zadałem sobie kilka pytań. Zapewne w części są „chaotycznie” poukładane i przedstawione, jednak w moim przekonaniu stanowią swoista „moją burzę mózgów” w temacie „Nasza Sieć”.

Oto kilka moich pytań:

 1. Co to jest „sieć”?
 2. Po co jest ta sieć ?
 3. Co ma być przedmiotem zainteresowań sieci?
 4. Jaki jest nasz cel ?
 5. Czy wiemy jakich oczekujemy efektów od naszej współpracy?
 6. Jakie są potrzeby członków sieci ?
 7. Jakie tematy, wątki są czy też powinny być przewodnie ?
 8. Jak ja rozumiem określenia „praca w sieci” ?
 9. Jak można, jak powinniśmy pracować w sieci ?
 10. Co jest nam potrzebne, oprócz platformy do funkcjonowania sieci?
 11. Co zrobić aby nasza sieć stała się siecią współpracy i doskonalenia?
 12. Co ja mogę „dać od siebie” grupie w sieci ?
 13. Jakie są zasoby naszej sieci „na wejściu” ?
 14. Jak możemy określić czy też zdiagnozować zasoby „na wyjściu”, po zakończeniu pracy
  w projekcie ?
 15. Co decyduje o naszej aktywności na platformie?
 16. Co decyduje o trwałości sieci i na ile ma być trwała?
 17. Czy „sieć” funkcjonuje, ma funkcjonować, tylko w czasie realizacji projektu ?
 18. Jakie relacje, warunki organizacyjne i techniczne, musza być spełnione aby utrzymać trwałość sieci po projekcie ?

Odpowiedź na te, a zapewne i inne pytania, które maci Państwo jest możliwa tylko przy wspólnym zaangażowaniu wszystkich członków naszej grupy. To od naszej postawy,  przekonaniu  o skuteczności działań w sieci i aktywności zależą efekty

i skuteczność naszych działań.

Zapraszam do refleksji.

Bądźcie zdrowi.

Mirek Krajewski
30 marca 2020 


Komentarze

*
*
*
O mnie

Staż pracy w oświacie 38 lat, nauczyciel dyplomowany. Od dwóch lat właściciel firmy szkoleniowej Konsulting Oświatowy Szkolenia. Z wykształcenia nauczyciel fizyki. Ukończyłem studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, zarzadzania oświatą, andragogiki, wiedzy o społeczeństwie oraz szkołę coachingu. Byłem uczestników kursów: TERM, edukatorski, z andragogiki, dla pracowników nadzoru pedagogicznego, uprawniający do mierzenia jakości pracy szkoły. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje na kursach zewnętrznych,  cenię również samokształcenie. Jestem autor publikacji w wydawnictwach oświatowych, programów szkoleń i scenariuszy  głownie z zakresu zastosowania prawa w oświacie, tworzenia prawa wewnątrzszkolnego, kontroli zarządczej, organizacji pracy, kompetencji kluczowych i nadzoru pedagogicznego. Pracowałem jako: instruktor kształcenia praktycznego, nauczyciel fizyki, kierownik internatu, zastępca inspektora oświaty,st. wizytator i kierownik oddziału zamiejscowego - Kuratorium Oświaty w Suwałkach i Białymstoku, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Suwałkach, nauczyciel konsultant i wicedyrektor Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Na umowy zlecenia i o dzieło realizowałem zadania m.in. w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży oraz jako wykładowca w sześciu wyższych uczelniach w tym m.in KUL w Lublinie, czy WSSE W Gdańsku. Jak trener i coach współpracowałem z licznymi placówkami doskonalenia nauczycieli m.in. ORE w Warszawie, CEO w Warszawie, ProcessTeam w Warszawie Wszechnicy Edukacyjnej w Warszawie, Ośrodku Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie i wielu innymi publicznymi i niepublicznymi. Posiadam potwierdzoną znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1 i B2. Mieszkam w Sejnach.
Mirosław Krajewski