Blog użytkownika Mirosław Krajewski
Razem, małymi krokami do dobrej zmiany

Nie dla hejtu !

W Internecie pojawiło się szereg informacji prezentujących fragmenty lekcji prowadzonych przez nauczycieli. Mówmy nie dla tego hejtu, pokazujmy przykłady dobre przykłady, prezentujmy nauczycieli posiadających wiedzę i umiejętności, wskazujmy adresy stron Internetowych, na których są prowadzone lekcje na wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym przez wspaniałych nauczycieli.

Nasi pedagodzy, w większości mają ukończone studia uniwersyteckie, a niewiele jest Państw, mających tak dobrze wykształcone kadry pedagogiczne. Zastanawiam się czy przypadkiem niska jakość części prowadzonych lekcji, nie jest skutkiem braku naszej wiedzy i umiejętnością w zakresie e-nauczania, jeżeli do tego dochodzi stres, brak poczucia bezpieczeństwa, brak pewności siebie i lęk przed "kamerą" - to mamy wytłumaczenie. 

Myślę, że zbyt wiele błędów popełniamy w życiu, z zbyt pochopnego mówienia TAK, zamiast mało rozważnego mówienia NIE.
Pamiętajmy: to co pojawi się w Internecie tam już zostaje!

 


Komentarze

*
*
*
O mnie

Staż pracy w oświacie 38 lat, nauczyciel dyplomowany. Od dwóch lat właściciel firmy szkoleniowej Konsulting Oświatowy Szkolenia. Z wykształcenia nauczyciel fizyki. Ukończyłem studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, zarzadzania oświatą, andragogiki, wiedzy o społeczeństwie oraz szkołę coachingu. Byłem uczestników kursów: TERM, edukatorski, z andragogiki, dla pracowników nadzoru pedagogicznego, uprawniający do mierzenia jakości pracy szkoły. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje na kursach zewnętrznych,  cenię również samokształcenie. Jestem autor publikacji w wydawnictwach oświatowych, programów szkoleń i scenariuszy  głownie z zakresu zastosowania prawa w oświacie, tworzenia prawa wewnątrzszkolnego, kontroli zarządczej, organizacji pracy, kompetencji kluczowych i nadzoru pedagogicznego. Pracowałem jako: instruktor kształcenia praktycznego, nauczyciel fizyki, kierownik internatu, zastępca inspektora oświaty,st. wizytator i kierownik oddziału zamiejscowego - Kuratorium Oświaty w Suwałkach i Białymstoku, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Suwałkach, nauczyciel konsultant i wicedyrektor Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Na umowy zlecenia i o dzieło realizowałem zadania m.in. w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży oraz jako wykładowca w sześciu wyższych uczelniach w tym m.in KUL w Lublinie, czy WSSE W Gdańsku. Jak trener i coach współpracowałem z licznymi placówkami doskonalenia nauczycieli m.in. ORE w Warszawie, CEO w Warszawie, ProcessTeam w Warszawie Wszechnicy Edukacyjnej w Warszawie, Ośrodku Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie i wielu innymi publicznymi i niepublicznymi. Posiadam potwierdzoną znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1 i B2. Mieszkam w Sejnach.
Mirosław Krajewski