Blog użytkownika Mirosław Krajewski
Razem, małymi krokami do dobrej zmiany

Bezpieczeństwo w dobie e-nauczania

Cóż to za nieopisana ulga, mieć poczucie bezpieczeństwa przy innej osobie, nie musieć ważyć myśli, ani mierzyć słów, lecz wylewać je wszystkie z siebie wiedząc, że wierna dłoń przyjmie je i zachowa…

George Eliot

Bezpieczeństwo w dobie e-nauczania

Machina ruszyła, już od miesiąca prowadzimy e-nauczanie, setki otwieranych stron, odwiedzanych witryn, przeszukiwanie Internetu w poszukiwaniu niezbędnych informacji w tym „gotowców” „ pracy domowej”, logowanie w sieci, wymiana informacji,  zamieszczanie materiałów i jeszcze dziesiątki innych działań wynikających z naszej kreatywności oraz krytycznego myślenia.

W ww. aspekcie, uświadomiłem sobie, że pojawiło się wiele pytań, na które ja sam nie potrafię do końca odpowiedzieć?

Oto niektóre z nich one:

 1. Kto jest odpowiedzialny za korzystanie przez ucznia z określonego źródła Internetowego ?
 2. Czy nasi uczniowie maja warunki organizacyjno - techniczne do korzystania z e -nauczania?
 3. Czy korzystamy z legalnego oprogramowania ?
 4. Czy wiemy z jakiego oprogramowania można korzystać w celach komercyjnych ?
 5. Czy ja prezentując materiał w Internecie zweryfikowałem go i mam poczucie własnego bezpieczeństwa oraz przestrzegania prawa ?
 6. Czy znam polecane/zalecane programy czy aplikacje ?
 7. Czy poinformowaliśmy ucznia/rodziców jakie są zasady korzystania z danego oprogramowania/aplikacji i co jest, a co nie jest bezpieczne ?
 8. Czy potrafię polecić uczniom i rodzicom strony Internetowe dotyczące konkretnej wiedzy?
 9. Czy znam treści zamieszczone na polecanych witrynach/stronach ?
 10. Czy materiał polecany uczniom nie jest „jednostronny”, tendencyjny ?
 11. Czy zalecane materiały nie są narzędziem manipulacji uczniów?
 12. Czy dokonałem analizy zamieszczonego materiału pod względem metodycznym i merytorycznym ?
 13. Czy polecany/zalecany materiał jest dostosowany do wieku/ poziomu rozwoju ucznia?
 14. Czy muszę uzyskać zgodę rodziców/ucznia na przetwarzania danych dziecka w przypadku wymogu  logowania?
 15. Czy nie ma ograniczeń wiekowych dotyczących logowania uczniów do sieci, platform, aplikacji itd.?
 16. Czy sprawdziłem politykę prywatności i warunki świadczenia usług dla polecanych witryny czy programów ?
 17. Czy te strony chronią dane ucznia i jego rodzica?
 18. Czy nauczyliśmy ucznia, aby nie ujawniało zbyt osobistych informacji w Internecie ?
 19. Czy uczeń ma świadomość, że nie zawsze osoby, które spotykamy on-line są tymi, za kogo się podają i jakie to niesie niebezpieczeństwo ?
 20. Czy wykorzystywane narzędzia do udzielania uczniom informacji zwrotnej zapewnia bezpieczeństwo danych?
 21. Czy rodzicom zwrócona uwagę na potrzebę ustalenia zasad korzystania z komputera w domu?
 22. Czy wymieniamy informacje z innymi nauczycielami/rodzicami na temat bezpiecznego e-nauczania ?
 23. Czy mamy wsparcie/możliwość konsultacji z kimś ze szkoły w zarządzaniu dostępem do Internetu dla dużej liczby uczniów?
 24. Czy jesteśmy w stanie podpowiedzieć rodzicom jak zabezpieczać komputer dziecka, przed jego dostępem do niewłaściwych treści  i monitorować pracę dziecka w sieci?
 25. Czy te narzędzia są „niewidoczne” dla dziecka i czy może je obejść?
 26. Czy rodzic ma świadomość, ze żadne zabezpieczenie dostępu dziecka do niebezpiecznych treści nie jest 100% i nic nie zastąpi bezpośrednich rozmów z uczniami rodziców i nauczycieli ?
 27. Czy mam czas na odpowiedź na ww. pytania?
 28. Odpowiedź, na które pytania do czyich należy kompetencji?
 29. Kto będzie odpowiadał w przypadku naruszenia prawa ?
 30. Kto będzie stał po naszej stronie w sytuacjach wątpliwych prawnie ?

 

Pojawił się poradnik[1] dla nauczycieli zawierające odpowiedzi na cześć moich pytań, czy na wszystkie?

 

[1] "Zawieszenie zajęć z powodu koronawirusa" https://www.produkty.lex.pl/prawo-oswiatowe/wiedza/3864-zawieszenie-zajec-z-powodu-koronawirusa?utm_source=WKPL_MSG_NSL_NPO-27-03-20_EML&utm_medium=email&utm_campaign=WKPL_MSG_NSL_NPO-27-03-20_OTH%2FWKC0117018&utm_content=email&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000004236670


Komentarze

*
*
*
Start-up

23 kwietnia 2020 | Mirosław Krajewski

„Z nami poprawisz swoje oceny!”

To motto na stronie odrabiamy.pl, które ja rozumiem jako „spełnienie oczekiwań”  rodziców, uczniów i nauczycieli.

Przestrzeń nie lubi próżni. Sprawa jest prosta, wystarczy kilka „kroczków” i praca domowa jest już na pulpicie nauczyciela.

Włączam komputer, w wyszukiwarce wpisuje adres ww. strony, rejestruję się i loguję, płacę, wybieram jeden z 15 przedmiotów i poziom poczynając od klasy 3 szkoły podstawowej, a kończąc na 2 klasie liceum, wybieram tytuł podręcznika, wyszukuję zadaną pracę domową, przepisuję rozwiązanie (nie sprawdzałem kombinacji klawiszy Ctrl +C i Cfrl +V ?), wysyłam do nauczyciela, dostaję ocenę, (rozumiem, że nie niższą niż celującą) i do nastepnego zadania w domu.

Myślę, że to ciekawy temat na stand-up.

 


O mnie

Staż pracy w oświacie 38 lat, nauczyciel dyplomowany. Od dwóch lat właściciel firmy szkoleniowej Konsulting Oświatowy Szkolenia. Z wykształcenia nauczyciel fizyki. Ukończyłem studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, zarzadzania oświatą, andragogiki, wiedzy o społeczeństwie oraz szkołę coachingu. Byłem uczestników kursów: TERM, edukatorski, z andragogiki, dla pracowników nadzoru pedagogicznego, uprawniający do mierzenia jakości pracy szkoły. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje na kursach zewnętrznych,  cenię również samokształcenie. Jestem autor publikacji w wydawnictwach oświatowych, programów szkoleń i scenariuszy  głownie z zakresu zastosowania prawa w oświacie, tworzenia prawa wewnątrzszkolnego, kontroli zarządczej, organizacji pracy, kompetencji kluczowych i nadzoru pedagogicznego. Pracowałem jako: instruktor kształcenia praktycznego, nauczyciel fizyki, kierownik internatu, zastępca inspektora oświaty,st. wizytator i kierownik oddziału zamiejscowego - Kuratorium Oświaty w Suwałkach i Białymstoku, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Suwałkach, nauczyciel konsultant i wicedyrektor Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Na umowy zlecenia i o dzieło realizowałem zadania m.in. w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży oraz jako wykładowca w sześciu wyższych uczelniach w tym m.in KUL w Lublinie, czy WSSE W Gdańsku. Jak trener i coach współpracowałem z licznymi placówkami doskonalenia nauczycieli m.in. ORE w Warszawie, CEO w Warszawie, ProcessTeam w Warszawie Wszechnicy Edukacyjnej w Warszawie, Ośrodku Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie i wielu innymi publicznymi i niepublicznymi. Posiadam potwierdzoną znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1 i B2. Mieszkam w Sejnach.
Mirosław Krajewski