Data publikacji:  2020-07-13  Kategoria:  Aktualności

Materiały wypracowane podczas sieci współpracy w ramach projektu: Akademia Trenerów Wspomagania Oświaty.

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2020 przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Niepubliczne Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych KISS przy Stowarzyszeniu Komputer i Sprawy Szkoły KISS w Katowicach. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Autor: Akademia Trenerów Wspomagania Oświaty