Blog użytkownika Eugeniusz Nowicki
Motto blogu

Szkolny program profilaktyki

Szkolne programy profilaktyki nie zawierają propozycji oddziaływań w stosunku do uczniów z grup ryzyka. Koncentrują się na profilaktyce uniwersalnej, kierowanej do wszystkich uczniów. Widać konieczność zmian w tym zakresie i uzupełnienie ich o propozycje z zakresu profilaktyki selektywenj i wskazującej. Szkolne procedury nie są oddziaływaniami profilaktycznymi.

Komentarze

O mnie
Koordynator sieci pedagogów i psychologów szkolnych.