Blog użytkownika Eugeniusz Nowicki
Motto blogu

Doradztwo edukacyjno- zawodowe

Doradztwo edukacyjno- zawodowe na wszystkich etapach edukacyjnych. zadania i rola szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno- zawodowego. Zmiany w modelu ksztalcenia zawodowego.

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki. Trzy poziomy profilaktyki: uniwersalna, selektywna i wskazująca. Istniej konieczność dostarczenia nauczycielom narzędzi do pracy profilaktycznej w stosunku do uczniów z grup ryzyka.

Nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną.

Metoda czytania symultaniczno- sekwencyjna. Metoda Krakowska. Zapobieganie dysleksji rozwojowej.

Psycholog i pedagog szkolny

Nowe zadania pedagoga i psychologa szkolnego. Zapobieganie osamotnieniu szkolnych specjalistów.
  • ← Nowsze wpisy
  • Starsze wpisy →
O mnie
Koordynator sieci pedagogów i psychologów szkolnych.