Doradztwo edukacyjno- zawodowe

Doradztwo edukacyjno- zawodowe na wszystkich etapach edukacyjnych. zadania i rola szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno- zawodowego. Zmiany w modelu ksztalcenia zawodowego.

Psycholog i pedagog szkolny

Nowe zadania pedagoga i psychologa szkolnego. Zapobieganie osamotnieniu szkolnych specjalistów.

Blog użytkownika Krystyna Błażewska


Blog użytkownika Krystyna Błażewska


DODATKOWE ŹRÓDŁA

DODATKOWE ŹRÓDŁA – dla zainteresowanych: O projektach dotyczących wprowadzenia bezpłatnego poradnictwa prawnego, Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Materiał konferencyjny, 29 października 2013, Propozycja rozwiązań instytucjonalno-prawnych oraz założeń polityki państwa, INPRIS: http://www.inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/Bezp%C4%B9%E2%80%9Aatne_poradnictwo-materia%C4%B9%E2%80%9A_konferencyjny.pdf Agata Witkowska, Zagraniczne modele świadczenia porad prawnych i obywat...

  • ← Nowsze wpisy
  • Starsze wpisy →