Doradztwo edukacyjno- zawodowe

Doradztwo edukacyjno- zawodowe na wszystkich etapach edukacyjnych. zadania i rola szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno- zawodowego. Zmiany w modelu ksztalcenia zawodowego.

Psycholog i pedagog szkolny

Nowe zadania pedagoga i psychologa szkolnego. Zapobieganie osamotnieniu szkolnych specjalistów.

Blog użytkownika Krystyna Błażewska


Blog użytkownika Krystyna Błażewska


Blog Sebastian Bober


  • ← Nowsze wpisy
  • Starsze wpisy →