Blog jest miejscem dostępnym dla wszystkich użytkowników Internetu.

Drodzy moi Koordynatorki i Koordynatorzy!Bardzo cieszy mnie wasza aktywność oraz wyrażane tu opinie. Są one bardzo cenne w planowaniu współpracy w sieci. Zwracam jednak waszę uwagę na to, że BLOG KOORDYNATORÓW SIECI jest przestrzenią otwartą dla wszystkich użytkowników Internetu, co oznacza, że również dla uczestników sieci współpracy i samokształcenia. Myślę, że warto o tym pamiętać komentując pojawiające się wpisy. Z tego też powodu wszystkie wpisy od tej chwili podlegać będą moderacji. W moi...

Quo vadis czyli o potrzebie ewaluacji

Czas nieuchronnie biegnie i duża część z koordynowanych przez nas sieci za kilka tygodni zakończy pierwszy okres swojej pracy. Dla niektórych był to cały rok, dla innych kilka miesięcy. Jednym z zadań koordynatora jest podsumowanie pracy. Często ma ono charakter formalny raportu lub sprawozdania. Myślę, że warto zadanie to wykonać tak, by nie tylko było ono wypełnieniem wymogów ...

Na spotkaniach dyskusje, wiele pomysłów, ciekawe rozwiązania, a na platformie cisza...

Tytuł to cytat z komentarza umieszczonego przez Panią Agatę pod pierwszym moim wpisem na blogu. Jak wynika z lektury pozostałych Państwa wpisów, jest to problem, który dotyczy sieci wielu koordynatorów zainteresowanych tym blogiem. W tym miejscu dziękuję wszystkim Państwu, którzy zechcieli swoje potrzeby zwerbalizować. Z pewnością pomoże mi to zaplanować nasze współdziałanie na kilka najbliższych miesięcy.

Koordynator w roli moderatora

            Po czwartym satysfakcjonującym dla mnie i dla nauczycieli spotkaniu sieci oraz dość niezłej aktywności na forum dopadł mnie, koordynatora sieci Nauczyciele pracują zespołowo, nastrój nieco refleksyjny... Po dość długich przemyśleniach doszłam do wniosku, że sieć w ramach projektu powiatowego, to nie tylko spotkania z ekspertem i aktywność na platformie, ale także w dużej mierze popularyzacja nowego modelu oraz wdrożenie nauczycieli do wzajemnego uczenia się. Myślę, że funkcjonujący d...

Roczny Plan Pracy Sieci - jak to ugryźć?

            Sieć jako, organizacja oddolna, powinna zostać powołana jako odpowiedź na "konkretny problem", charakteryzować się relacjami partnerskimi oraz działać na zasadach samoregulacji i samorealizacji[1]. Myślę, że z czasem, gdy idea sieciowania na dobre przyjmie się w naszym systemie doskonalenia, tak też będzie, jednak na razie główny ciężar planowania pracy sieci spoczywa na barkach koordynatora. Jak wynika z moich nie tak dawnych doświadczeń nie jest to zadanie łatwe. Nasze sieci został...