TIK i platforma w pracy koordynatora sieci

            Rolą koordynatora sieci współpracy i samokształcenia jest wspieranie uczącej się społeczności nauczycieli, zarówno podczas spotkań warsztatowych, mówiąc slangowo "w realu", jak też rozwijanie ciągłej wymiany doświadczeń pomiędzy tymi spotkaniami, z pomocą nowych technologiiNiewinny. Dla potrzeb dzisiejszego wpisu rozumienie słowa "sieć" zostanie ograniczone do tej drugiej części zadań koordynatora.
            Skrót TIK coraz intensywniej wciska się w obszar oświaty. Technologia służąca komunikacji elektronicznej dawno wyszła poza pracownię informatyczną i wkroczyła do dydaktyki innych przedmiotów. Pewna biegłość w użyciu TIK, jest też nieodzowna w pracy koordynatora sieci, zwłaszcza iż już na etapie projektów pilotażowych część działań z założenia ma odbywać się na platformie www.doskonaleniewsieci.pl. Komentarze pod poprzednimi wpisami tego blogu świadczą o tym, że z aktywnością na platformie mogłoby być lepiej... Jednak moim zdaniem, ta aktywność może odbywać się także z pomocą innych, być może lepiej opanowanych narzędzi jak np. tzw. moodleUśmiech.
            Ważnym jest moim zdaniem, by nie zgubić założeń dotyczących sieciowania. Uczestnictwo w sieci nie jest równe uczestnictwu w kursie e-learningowym, gdzie prowadzący-trener po wyłożeniu nowych treści, umożliwieniu przećwiczenia nabytych umiejętności w praktyce, oczekuje wykonania pewnego zadania, które umożliwia lub nie... zaliczenie określonego modułu, a w konsekwencji całego kursu. Sieć to miejsce wymiany doświadczeń, wzajemnego nauczania i uczenia się, w której uczestnicy podejmują aktywność dobrowolnieŚmiech.
            Z moich doświadczeń, a także doświadczeń innych koordynatorów obecnych na spotkaniu w Sulejówku, wynika, że rolą koordynatora jest monitorowanie aktywności i inspirowanie uczestników do działań. Najskuteczniejszym sposobem na wzbudzenie aktywności, który możemy wykorzystać podczas pierwszego spotkanie "w realau", jest uświadomienie uczestnikom korzyści, jakie niesie aktywność na forum[1]. W ten sposób odwołujemy się do najbardziej istotnych potrzeb, które "skierowały" uczestników do sieci. Dobrą formą na początek współpracy jest zamieszczanie przez koordynatora "materiałów" lub "linków" do dyskusji. Wypróbowanym przez koordynatorów sieci TIK sposobem jest dawanie konkretnych zadań do realizacji w ustalonym terminie, ale moim zdaniem trzeba zwracać uwagę na specyfikę sieci. Kolejnym istotnym elementem jest docenianie wszelkich przejawów "dzielenia się" poprzez docenianie ich mocnych stron oraz delikatne wskazywanie rezerwPocałunek.
            Pytanie brzmi: co w sytuacji gdy uczestnicy z nieznanych nam powodów "nie logują się"?Zaskoczony Mój sposób już znacie[2]. Moi znajomi koordynatorzy utworzyli tzw. "sieć komórkową"...Mrugnięcie Informacje o nowych aktywnościach na platformie oraz spotkaniach w sieci wysyłają dodatkowo sms'em. Niektóre sieci ruszyły jeszcze przed startem platformy, jak np. projekt w Powiecie Brzeskim... Do wymiany doświadczeń zaczęły używać poczty e-mail... i tak już zostało. Myślę, że sposób taki można wykorzystać do zachęcenia do logowania, przesyłając np. część materiałów wraz z zachętą "Chcesz więcej, wejdź na platformę!"- Ja już zaczęłam wdrażać go w życia, zwłaszcza, że w perspektywie wakacje...Mrugnięcie. Myśląc o działaniach uczestników na platformie koniecznie pamiętajmy, że jest ona tylko jednym z narzędzi pracy. Narzędzia zaś moją być dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników. Celem sieci jest wymiana, samokształcenie i wzajemne wsparcie.
            Ostatnio wspólnie z koordynatorami z sieci odkrywamy możliwości konferencji on-line. Po chwili refleksji myślę, że warto ją wykorzystać do "spotkań" w mniejszym gronie - np. zespołach utworzonych w ramach sieci. Narzędzie daje możliwość korzystania z "tablicy". Dzięki niej moderator może "wrzucić" materiał do wspólnej pracy. Zachęcam wszystkich do udziału w sesjach testowo - tematycznych w czasie wakacji. Z pewnością wspólnie znajdziemy jeszcze kilka możliwości do wykorzystania tego narzędziaUśmiech. Oczywistym jest, że takie sesje on-line możliwe są do realizacji z pomocą innych narzędzi.
            Warto dzielić się doświadczeniem... i taki jest też cel naszej sieci koordynatorów. Może Wasz sprawdzony sposób stanie się inspiracją dla innych. Zachęcam Was również do prezentowania wykorzystywanych w pracy narzędzi TIK. Miejscem wymiany może wątek być na forum sieci, wszak uczniowie szybko się nudzą konkretmym narzędziem... (będzie to taka nasza "wartość dodana")Wyluzowany.  Myślę, że każdy z nas ma swój sposób komunikowania się. Jaką role w tej komunikacji mają nowe technologie? Czekam z radością na Wasze wpisy. Pozdrawiam. ANKAWyluzowany

[1] por. wpis z dn. 2014.04.07;

[2] por. wpis z dn. 2014.03.29


Komentarze

re: TIK i platforma w pracy koordynatora sieci

24 czerwca 2014 | Daniela Moch

Technologie TIK mają ogromne znaczenie w codziennej pracy nauczyciela. Myślę, że większość z nich codziennie korzysta z poczty elektronicznej. Taki sposób komunikowania bardzo mi odpowiada.