Spotkanie informacyjne pn. „SIECI – podsumowanie działań w projekcie, otwarcie nowych perspektyw”

Wszystkie osoby zainteresowane doskonaleniem jakości pracy na rzecz ucznia oraz tematyką związaną z funkcjonowaniem sieci współpracy i samokształcenia na spotkanie promujące najciekawsze rozwiązania wypracowane w projekcie w tym obszarze.

Celem spotkania jest:

-        Przekazanie wniosków z pilotażu związanych z powoływaniem i funkcjonowaniem sieci współpracy i samokształcenia

-        Wypracowanie przykładowych sposobów tworzenia i prowadzenia sieci przez placówki

-        Zidentyfikowanie czynników wpływających na efektywną pracę sieci

-        Wymiana doświadczeń między koordynatorami sieci.

Szczegóły na stronie:

http://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-systemowe/wspieranie-szkol-i-nauczycieli/112-wspieranie-szko-i-nauczycieli-aktualnoci/6305-spotkanie-informacyjne-pt-jak-uczyc-sie-od-innych-miedzyszkolne-sieci-wspolpracy-i-samoksztalcenia


Komentarze