Blog jest miejscem dostępnym dla wszystkich użytkowników Internetu.

Drodzy moi Koordynatorki i Koordynatorzy!
Bardzo cieszy mnie wasza aktywność oraz wyrażane tu opinie. Pocałunek Są one bardzo cenne w planowaniu współpracy w sieci. Zwracam jednak waszę uwagę na to, że BLOG KOORDYNATORÓW SIECI jest przestrzenią otwartą dla wszystkich użytkowników Internetu, co oznacza, że również dla uczestników sieci współpracy i samokształcenia.Zaklepany Myślę, że warto o tym pamiętać komentując pojawiające się wpisy. Z tego też powodu wszystkie wpisy od tej chwili podlegać będą moderacji. W moim zamyśle to właśnie SIEĆ KOORDYNATORÓW jest miejscem szerokiej wymiany doświadczeń, natomiast blog będzie sygnalizował poruszane w sieci zaganienia. Zachęcam więc do wypowiedzi na FORUM SIECI. Mrugnięcie

Komentarze