Data publikacji:  2013-06-21  Kategoria:  czerwiec 2013
Szkolenia dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia

Pragniemy poinformować, że od 8 lipca ruszają szkolenia dla kandydatów na koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia. Szkolenia są adresowane do osób, które pełnią lub pełnić będą funkcje koordynatorów sieci w powiatach realizujących projekty dofinansowane w ramach Konkursu 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. W zajęciach uczestniczyć mogą również doradcy metodyczni, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, których zadaniem jest prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli. Szkolenia będą organizowane do grudnia 2013 roku.

W czasie 3-dniowego szkolenia uczestnicy:

  1. Dowiedzą się, czym jest sieć współpracy i samokształcenia oraz na czym polega praca uczestników sieci.
  2. Uzyskają wiedzę na temat roli i zadań koordynatora sieci w ramach nowo wdrażanego systemu wspomagania.
  3. Rozwiną umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania problemów, pracy zespołowej istotne ze względu na rolę i zadania koordynatora sieci.
  4. Rozwiną umiejętności związane z wyznaczaniem celów, planowaniem i wdrażaniem działań związanych ze współpracą i samokształceniem w ramach powstałych sieci.
  5. Rozwiną umiejętności związane z zarządzaniem pracy sieci współpracy i samokształcenia.

Szkolenia będą organizowane w miastach wojewódzkich i wybranych miastach powiatowych. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz możliwość skorzystania z zakwaterowania, nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem.

Szkolenia są realizowane przez firmę MDDP Akademia Biznesu. Szczegółowe informacje na temat organizacji i rekrutacji można znaleźć na stronie Wykonawcy www.szkoleniaprojektowe.pl/koordynator