Doskonaleniewsieci.pl to narzędzie, które służy wspomaganiu pracy szkół i przedszkoli. Platforma jest udostępniana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dla wszystkich placówek systemu oświaty jako narzędzie do doskonalenia nauczycieli – prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia.

Platforma jest narzędziem adresowanym przede wszystkim instytucjom z otoczenia szkoły – placówkom doskonalenia nauczycieli, poradniom psychologiczno-pedagogicznym, bibliotekom pedagogicznym we wspieraniu pracy szkół i prowadzeniu nowych form doskonalenia nauczycieli zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej:

 • w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2014 r. poz. 1041 z późn. zm.);
 • w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199);
 • w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 369).

Platforma umożliwia:

 • prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia
 • prowadzenie blogów i grup dyskusyjnych
 • komunikację użytkowników
 • publikację artykułów
 • wymianę plików
 • prowadzenie szkoleń e-learningowych, również w formie wideokonferencji
 • tworzenie ankiet i testów

Platforma powstała w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2013 roku była wykorzystywana jako narzędzie, wspierające pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli, w którym uczestniczyło ponad 6 000 szkół i przedszkoli z 160 powiatów.

W trakcie działań na platformie:

 • powstało 1158 sieci współpracy i samokształcenia ze 160 powiatów
 • w sieciach uczestniczyło 25 210 spośród 29 000 użytkowników platformy
 • w sieciach opublikowanych zostało 19 205 plików

Obecnie na platformie dostępne są:

 • przykłady oferty wspomagania szkół,
 • przykłady planów działania sieci współpracy i samokształcenia,
 • materiały pomocnicze dla osób odpowiedzialnych za wspomaganie szkół i koordynowanie sieci,
 • dobre praktyki opracowane w ramach pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli,
 • repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych,
 • materiały filmowe - zarówno wykłady jak i dobre praktyki.