Zapraszamy do dzielenia się doświadczeniami wypracowanymi w trakcie wspomagania pracy szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia. Upowszechniamy opisy działań, które sprawdzają się w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i w praktyce szkolnej.

Celem jest prezentowanie przykładów działań, dzięki którym w szkole są wdrażane nowe rozwiązania z zakresu uczenia się/nauczania uczniów, organizacji pracy szkoły oraz przebiegu procesu wspomagania.

Zachęcamy osoby zaangażowane w realizację projektów pilotażowych nowego systemu doskonalenia oraz pracowników placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych do dzielenia się rozwiązaniami, które sprawdziły się w ich pracy.

Przesyłane przykłady mogą dotyczyć:

 • diagnozy pracy szkoły,
 • planowania działań rozwojowych w szkole,
 • organizacji szkoleń, warsztatów, konsultacji dla nauczycieli,
 • wdrażania wiedzy i umiejętności zdobytych przez nauczycieli w czasie szkoleń,
 • monitorowania lub ewaluacji działań rozwojowych prowadzonych w szkole,
 • organizacji pracy osób wspomagających pracę szkół,
 • przebiegu zespołowej pracy nauczycieli.

Zbieramy:

 • oferty doskonalenia nauczycieli
 • roczne plany wspomagania
 • plany działania sieci współpracy i samokształcenia
 • scenariusze szkoleń, warsztatów, konsultacji dla nauczycieli
 • metody i technik pracy z dorosłymi
 • opisy efektów pracy z nauczycielami np. przykłady działań realizowanych z uczniami.

Ważne, aby przykłady działań:

 • zostały opracowane na podstawie diagnozy potrzeb szkoły,
 • opisywały konkretne doświadczenia,
 • prezentowały warunki, które umożliwiają przeprowadzenie tego działania,
 • wzbogacały wiedzę osób odpowiedzialnych za wspomaganie, dyrektorów szkół i nauczycieli,
 • mogły być wykorzystywane i rozwijane przez innych.

Przykłady działań prosimy przesyłać na adres: doskonaleniewsieci@ore.edu.pl.

Opisy lub efekty działań opublikowane zostaną na platformie www.doskonaleniewsieci.pl, a także będą prezentowane na spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.