Poradnik
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Zeszyt I: Założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli --- POBIERZ
2. Zeszyt II: Diagnoza pracy szkoły --- POBIERZ
3. Zeszyt III: Planowanie działań --- POBIERZ
4. Zeszyt IV: Realizacja i podsumowanie działań --- POBIERZ
5. Wspomaganie szkół i przedszkoli - coaching, mentoring i inne formy pracy Zofia Domaradzka - Grochowalska  POBIERZ

Nowe formy wspomagania szkół (segregator)
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Spis ofert doskonalenia opracowanych w ramach projektu --- POBIERZ
2. Sieci współpracy i samokształcenia --- ZOBACZ
3. Szablon oferty doskonalenia --- POBIERZ
4. Nowe formy wspomagania szkół - Zeszyt I --- POBIERZ
5. Nowe formy wspomagania szkół - Zeszyt II --- POBIERZ

Materiały pomocnicze
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Metoda action learning --- POBIERZ
2. Działania SORE na etapie realizacji RPW --- POBIERZ
3. Formułowanie wizji i jej rola w procesie zmiany --- POBIERZ
4. Idea organizacji uczącej się --- POBIERZ
5. Komunikacja i budowanie relacji --- POBIERZ
6. Metoda pogłębionej analizy --- POBIERZ
7. Moderowanie spotkania z radą pedagogiczną --- POBIERZ
8. Narzędzia pogłębionej analizy i generowania rozwiązań --- POBIERZ
9. Formułowanie celów wedle metodologii SMART --- POBIERZ
10. Nauczycielskie społeczności uczące się --- POBIERZ
11. Organizacja i prowadzenie spotkań --- POBIERZ
12. Organizacja szkoleń i prowadzenie warsztatów --- POBIERZ
13. Powiązania programowe --- POBIERZ
14. Przygotowanie sprawozdania z RPW --- POBIERZ
15. Reagowanie na sytuacje trudne --- POBIERZ
16. Realizacja RPW metodyką projektu --- POBIERZ
17. Rola komunikowania zmiany --- POBIERZ
18. Rola SORE w procesie doskonalenia --- POBIERZ
19. Uczenie się dorosłych --- POBIERZ
20. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy --- POBIERZ
21. Wspieranie zmian --- POBIERZ
22. Współpraca SORE z dyrektorem --- POBIERZ
23. Wspomaganie a "Wymagania" --- POBIERZ
24. O czym warto pamiętać wprowadzając znaczącą zmianę w zarządzanej placówce E. Maksymowska POBIERZ
25. Działanie zespołowe nauczycieli i kształtowanie kompetencji uczniów w działaniu zespołowym S. Wlazło POBIERZ
26. Szkoła wobec wymagań państwa - poradnik dla nauczycieli i dyrektorów red. A. Gocłowska POBIERZ
27. Różne drogi ewaluacji - poradnik dla dyrektorów szkół i placówek red. A. Borek i E. Kowalczyk-Rumak POBIERZ
28. Coaching w pracy z zespołami nauczycielskim A. Grzymkowska POBIERZ
29. Uczenie się przez poszerzanie  H. Kędzierska POBIERZ
30. Nauczyciel, trener, coach J. Kordziński POBIERZ
31. Porozumienie w szkole. Doskonalenie umiejętności mediacyjnych pracownika odpowiedzialnego za wspomaganie szkół oprac. M. Cużytek POBIERZ

Szkoła jako organizacja ucząca się – rola zewnętrznego wsparcia
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Prezentacja - Nauczyciel w procesie wprowadzania zmian Zofia Domaradzka-Grochowalska, Joanna Wachowiak POBIERZ
2. Prezentacja - Szkoła w zmianie – zmiana w szkole --- POBIERZ
3. Prezentacja - Coaching Zofia Domaradzka-Grochowalska, Joanna Wachowiak POBIERZ
4. Prezentacja: Komunikacja Zofia Domaradzka-Grochowalska, Joanna Wachowiak POBIERZ

Zimowa Akademia SORE
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Materiały szkoleniowe --- POBIERZ
2. Analiza nieefektywności --- POBIERZ
3. Przykład ankiety ewaluacyjnej wykorzystującej alternatywne metody ewaluacji --- POBIERZ
4. Formularz do pisemnej informacji zwrotnej dla trenera --- POBIERZ
5. Macierz – diagnozowanie źródeł przyczyn nieefektywności --- POBIERZ
6. Kryteria do oceny koleżeńskiej scenariusza zajęć/warsztatu --- POBIERZ
7. Wybór najbardziej efektywnej strategii rozwiązań --- POBIERZ
8. Kwestionariusz dla pogłębienia pracy w parze trenerskiej --- POBIERZ
9. Studium przypadku – "Słoneczne gimnazjum" --- POBIERZ
10. Przykład ewaluacji szkolenia przy użyciu alternatywnych metod badawczych --- POBIERZ
11. Badanie potrzeb szkoleniowych --- POBIERZ

Letnia Akademia SORE
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Materiały szkoleniowe wraz z załącznikami - Letnia Akademia SORE --- POBIERZ
2. Inicjowanie pracy zespołu - dzień I szkolenia --- POBIERZ
3. Organizacja pracy zespołowej - dzień II szkolenia --- POBIERZ
4. Motywowanie zespołu - dzień III szkolenia --- POBIERZ
5. Konflikty - dzień IV szkolenia --- POBIERZ
6. Techniki pracy ze stresem - dzień V szkolenia --- POBIERZ

Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Neurodydaktyka  wybrane aspekty praktyczne M.Kaczmarzyk POBIERZ
2. Neurodydaktyka a narzędzia nowoczesnych technologii J.Dargiewicz POBIERZ
3. Uczyć się czy być nauczanym  M.Żylińska POBIERZ
Pozostałe
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Filmy przedstawiające realizację ofert doskonalenia --- ZOBACZ
2. Filmy szkoleniowe --- ZOBACZ
3. Relacje ze spotkań i konferencji --- ZOBACZ
4. Wykłady --- ZOBACZ
5. Filmy z projektów pilotażowych --- ZOBACZ
6. Zarządzanie wsparciem Małgorzata Magda Budzik ZOBACZ