Data publikacji:  2013-07-16  Kategoria:  lipiec 2013
Informujemy, że od początku wrześniu rozpoczną się szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Uczestnicy szkoleń zostaną przygotowani do realizacji zadań związanych ze wspomaganiem pracy szkół zgodnie z zakresem zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE). Szkolenia będą organizowane w roku 2013 i 2014.

Celem 14-dniowego cyklu szkoleniowego jest przygotowanie pracowników systemu doskonalenia nauczycieli do kompetentnego i skutecznego wypełniania zadań w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych.

Uczestnicy szkoleń:

  • uzyskają kompetencje pozwalające wspierać rozwój szkoły w zakresie spójnym z zadaniami szkolnego organizatora rozwoju edukacji;
  • zostaną wprowadzeni w rolę zawodową konsultanta rozwoju organizacyjnego tj. osoby, która łącząc umiejętności koordynatora projektów, trenera, coacha i doradcy wspiera organizacje w procesach całościowego ustawicznego uczenia się i rozwoju;
  • rozwiną umiejętności niezbędne do zespołowej realizacji zakontraktowanych, spójnych i celowych procesów rozwojowych, ukierunkowane na kompleksowe zaspokojenie potrzeb szkoły w określonym zakresie i określonym celu;
  • wezmą udział w serii intensywnych treningów interaktywnych rozwijających praktyczne umiejętności związane z inspirowaniem, motywowaniem, ukierunkowywaniem, koordynowaniem oraz rozliczaniem(?) kompleksowych zmian.

Szkolenia będą organizowane w miastach wojewódzkich i wybranych miastach powiatowych. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz możliwość skorzystania z zakwaterowania, nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem. Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń, zamieszczone zostały na stronie projektu: http://szkolenia-sore.pl

Szkolenia realizowane są przez firmę PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp.k., w ramach projektu: "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół", wdrażanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.