Data publikacji:  2013-07-24  Kategoria:  Sieci współpracy i samokształcenia

Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania

Grupa docelowa: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci
1. Integracja grupy

(4 godz. dydaktyczne)
1. Omówienie celów i założeń projektu sieciowego.
Ustalenie planu działania sieci.
2. Dyskusja wokół tematów:
• dlaczego uczniowie nie czytają?
• dlaczego nie potrafimy zachęcić uczniów do czytania?
• co zrobić, żeby uczniowie zaczęli czytać/ czytali więcej?
• co naszym zdaniem czytają uczniowie?
3. Stworzenie banku pomysłów: co zrobić, aby uczniowie czytali? Praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi.
4. Warsztaty polonistyczne: lekcja z lekturą – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja).
5. Omówienie warsztatów.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Literatura:
• W. Bobiński, Drugi oddech polonisty, Stentor, Warszawa 1996.
• M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu, CODN, Warszawa 2002.
• M. Taraszkiewicz, Metody aktywizujące proces uczenia się, czyli jak uczyć lepiej, Verlag Dashöfer, Warszawa 2002.
• S. Bortnowski, Jak uczyć poezji?, Stentor, Warszawa 1998.

Biblioteka „TRENDÓW” – www.ore.edu.pl

Czasopisma:
• „Biblioteka w Szkole”
• „Polonistyka”
• „Język Polski w Liceum”
• Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematu na kolejne zajęcia.
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami lekcji.
• Wyszukiwanie ciekawych inspiracji do rozmowy – praca z portalami internetowymi.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z literaturą.
• Dyskusja dotycząca ulubionych książek i innych tematów literackich.
• Konstruowanie na forum „sieciowego” kanonu lektur.
• Dyskusja na forum na temat zapisów podstawy programowej dotyczących języka polskiego.
• Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty polonistyczne.
2. Edukacja czytelnicza w klasie – jak zachęcić do czytania na lekcjach języka polskiego?

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty polonistyczne: lekcja z lekturą – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja).
2. Omówienie warsztatów.
3. Prezentacja własnych, inspirujących doświadczeń w pracy z lekturą.
4. Praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np. jak ciekawie zrealizować temat: „Realizm w epopei narodowej Pan Tadeusz”?
5. Rozmowa o bibliotece szkolnej, np. w kręgu tematów:
• jakie mamy zasoby?
• kto decyduje o zakupach?
• na ile uczniowie mogą mieć wpływ na zakupy książek?
• co zrobić, aby biblioteka stała się atrakcyjną czytelnią i magnetycznym miejscem spotkania z czytelnikiem?
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Literatura:
• W. Bobiński, Drugi oddech polonisty, Stentor, Warszawa 1996.
• M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu, CODN, Warszawa 2002.
• M. Taraszkiewicz, Metody aktywizujące proces uczenia się, czyli jak uczyć lepiej, Verlag Dashöfer, Warszawa 2002.
• S. Bortnowski, Jak uczyć poezji?, Stentor, Warszawa 1998.

Biblioteka „TRENDÓW” – www.ore.edu.

Czasopisma:
• „Biblioteka w Szkole”
• „Polonistyka”
• „Język Polski w Liceum”
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami lekcji i własnymi doświadczeniami związanymi z edukacją czytelniczą.
• Wyszukiwanie ciekawych inspiracji do rozmowy – praca z portalami internetowymi.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z literaturą.
• Dyskusja dotycząca ulubionych książek i innych tematów literackich.
• Konstruowanie na forum „sieciowego” kanonu lektur.
• Dyskusja na forum na temat zapisów podstawy programowej dotyczących języka polskiego.
• Ustalenie na forum, kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty polonistyczne.
• Przedstawienie na forum eksperta zaproszonego na następne spotkanie.
3. Zachęcenie do czytania poza klasą – szkoła jako miejsce kształtowania środowiska czytelniczego

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty polonistyczne: lekcja z lekturą – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja).
2. Omówienie warsztatów.
3. Dyskusja na temat wpływu nauczycieli różnych przedmiotów na postawy czytelnicze uczniów, np. rozmowy z wychowawcą czy innym nauczycielem o tym, co czytamy.
4. Praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np. jak na fizyce zachęcić do czytania? Jak wykorzystać radiowęzeł do promocji czytelnictwa?
5. Spotkanie z ekspertem –bibliotekarzem, specjalistą od multimediów, posiadającym doświadczenie w skutecznym promowaniu czytelnictwa.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Pozycje zaproponowane przez eksperta
• Jak wyżej oraz przedstawienie na forum eksperta zaproszonego na następne spotkanie.
• Dyskusja na forum na temat dzieła literackiego, które będzie analizowane z ekspertem.
4. Analiza dzieła literackiego.
Spotkanie z ekspertem

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty: analiza i interpretacja dzieła literackiego, przygotowana przez eksperta (np. pracownika naukowego filologii polskiej) lub studenta polonistyki.
2. Omówienie warsztatów.
3. Dyskusja z zaproszonym gościem na temat analizowanego utworu literackiego.
Scenariusz spotkania z ekspertem

Pozycje zaproponowane przez eksperta
• Jak wyżej oraz wymiana poglądów po spotkaniu z zaproszonym gościem.
• Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty polonistyczne.
5. Nie tylko papier – książka niejedno ma imię

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty polonistyczne: lekcja z lekturą – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja).
2. Omówienie warsztatów.
3. Dyskusja na temat wykorzystania w promocji czytelnictwa audiobooków, tabletów, adaptacji teatralnych, filmów, multimediów, internetu.
4. Praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np. jak do promocji czytelnictwa wykorzystać zasoby internetu?
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Strony internetowe poświęcone literaturze, np.:
www.literat.ug.edu.pl/indexx.htm
www.eczytelnia.pl
www.ksiazki.wp.pl
www.forumksiazki.pl
• Jak wyżej oraz wzajemne rekomendowanie najciekawszych portali poświęconych literaturze.
• Rozmowa o przyszłości i planowanie dalszego działania.
REKOMENDACJE W drugim roku funkcjonowania sieci warto skupić się na praktycznych działaniach – zajęciach warsztatowych. Propozycja działań na kolejny rok: warsztat czytania wierszy, np. jak być Ireną Kwiatkowską i czytać Ptasie radio?; warsztat czytania prozy, np. zrób swój własny audiobook; warsztat czytania dramatu, np. próba czytana; warsztaty twórczego pisania, przegląd twórczej adaptacji dzieła literackiego.