Data publikacji:  2013-07-24  Kategoria:  Sieci współpracy i samokształcenia

Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?

Grupa docelowa: Wychowawcy, nauczyciele różnych przedmiotów

Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci
1. Integracja grupy

(4 godz. dydaktyczne)
1. Omówienie celów i założeń projektu sieciowego. Ustalenie planu działania sieci.
2. Krótkie wprowadzenie teoretyczne: czym jest kreatywność, metody aktywności kreatywnej, etapy rozwijania kreatywności uczniów.
3. Dyskusja wokół tematów:
• jak rozwijać kreatywność uczniów?
• czy w szkole uczymy kreatywności?
4. Warsztat kreatywności: lekcja z wykorzystaniem metod aktywności kreatywnej – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja).
5. Omówienie warsztatów.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Literatura:
• K.J. Szmidt, Trening kreatywności, Helion, Warszawa 2008.
• K.J. Szmidt, ABC kreatywności, Difin, Warszawa 2010.
• E. Nęcka, J. Orzechowski, A. Słabosz, B. Szymura, Trening twórczości, GWP, Gdańsk 2004.
• R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
• P. Bąbel, M. Wiśniak, Jak uczyć, żeby nauczyć, WSiP, Warszawa 2008.
• B. Kubiczek, Metody aktywizujące: jak nauczyć uczniów uczenia się?, Nowik, Opole 2007.

Czasopisma:
• „Charaktery”
• „Psychologia w Szkole”

Strona internetowa:
• www.p-s-k.pl
• Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematu na kolejne zajęcia.
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami lekcji, ciekawymi metodami kreatywności, interesującą literaturą.
• Wyszukiwanie ciekawych inspiracji do rozmowy – praca z serwisami internetowymi.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z kreatywnością, metodami twórczymi.
• Dyskusja na temat kreatywności i jej zastosowania w szkole.
• Ustalenie na forum kto z uczestników sieci (lub zewnętrzny ekspert) poprowadzi kolejne warsztaty kreatywności.
2. Kreatywność na godzinie wychowawczej

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty kreatywności: lekcja wychowawcza z wykorzystaniem metod aktywności kreatywnej – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja).
2. Omówienie warsztatów.
3. Prezentacja własnych doświadczeń w pracy z klasą na godzinie wychowawczej z wykorzystaniem metod aktywności kreatywnej.
4. Praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np. jak ciekawie zrealizować temat: „Narkomania na wyciągnięcie ręki”.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Literatura:
• K.J. Szmidt, Trening kreatywności, Helion, Warszawa 2008.
• K.J. Szmidt, ABC kreatywności, Difin, Warszawa 2010.
• E. Nęcka, J. Orzechowski, A. Słabosz, B. Szymura, Trening twórczości, GWP, Gdańsk 2004.
• R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
• M. Taraszkiewicz, Metody aktywizujące proces uczenia się, czyli jak uczyć lepiej, Verlag Dashöfer, Warszawa 2002.
• B. Kubiczek, Metody aktywizujące: jak nauczyć uczniów uczenia się?, Nowik, Opole 2007.
• B. Badziukiewicz, M. Sałasiński, Vademecum wychowawcy, Żak, Warszawa 2005.

Czasopisma:
• „Charaktery”
• „Psychologia w Szkole”
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami lekcji, ciekawymi metodami, polecaną literaturą.
• Wyszukiwanie ciekawych inspiracji do rozmowy „wychowawczej” – praca z serwisami internetowymi.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z kreatywnością, metodami twórczymi, z tematyką pracy wychowawczej.
• Dyskusja na temat kreatywności i jej zastosowania w szkole.
• Ustalenie na forum kto z uczestników sieci (lub zewnętrzny ekspert) poprowadzi kolejne warsztaty kreatywności.
• Przedstawienie na forum eksperta zaproszonego na następne spotkanie.
3. Kreatywność poza szkołą

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty kreatywności: lekcja z wykorzystaniem metod aktywności kreatywnej – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja).
2. Omówienie warsztatów.
3. Dyskusja na temat: jak być kreatywnym nauczycielem na wycieczce szkolnej, podczas „zielonej szkoły”, podczas wyjścia do teatru itp.
4. Praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np. jak na wycieczce szkolnej rozwijać kreatywność uczniów?
5. Spotkanie z ekspertem – ćwiczenia kreatywności dla nauczycieli.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Pozycje zaproponowane przez eksperta
• Jak wyżej oraz przedstawienie na forum eksperta zaproszonego na następne spotkanie.
4. Kreatywność na zajęciach przedmiotowych

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty kreatywności: lekcja (np. matematyki lub chemii) z wykorzystaniem metod aktywności kreatywnej – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja).
2. Omówienie warsztatów.
3. Spotkanie z ekspertem – ćwiczenia kreatywności dla nauczycieli (cz. II).
4. Dyskusja z ekspertem.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Pozycje zaproponowane przez eksperta
• Jak wyżej oraz wymiana poglądów po spotkaniu z ekspertem.
5. Kreatywność – specjalne potrzeby edukacyjne – jak się uczyć, żeby się nauczyć?

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty kreatywności: zajęcia z wykorzystaniem metod aktywności kreatywnej – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowe zajęcia związane ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
2. Omówienie warsztatów.
3. Praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np. jak kreatywnie pracować z dyslektykami?
4. Spotkanie z ekspertem – ćwiczenia kreatywności dla nauczycieli (cz. III).
5. Dyskusja z ekspertem.
6. Podsumowanie rocznej pracy sieci.
Scenariusz spotkania z ekspertem

Pozycje zaproponowane przez eksperta
• Jak wyżej oraz wymiana poglądów po spotkaniu z ekspertem.
• Rozmowa o przyszłości i planowanie dalszych działań.
• Dyskusja i wybór tzw. dłuższych form treningu kreatywności w drugim roku pracy sieci.
REKOMENDACJE W drugim roku funkcjonowania sieci warto skupić się na trenowaniu tzw. dłuższych form, wcześniej wybranych przez uczestników sieci, np.: w zakresie psychologii pozytywnej – trening szczęścia, kreatywnego pisania, tworzenia teledysków (LipDubów), ekspresji teatralnej, kreatywnych akcji.