Data publikacji:  2013-09-12  Kategoria:  wrzesień 2013

 

Tytuł

Rozwój kompetencji pracowników bibliotek pedagogicznych w zakresie wspomagania pracy szkół

Organizator

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Forma

Trzydniowa konferencja

Adresaci

 • Dyrektorzy bibliotek pedagogicznych
 • Kierownicy filii bibliotek pedagogicznych
 • Przedstawiciele organów prowadzących biblioteki pedagogiczne

Opis

Cele konferencji:

 1. przedstawienie założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli, doświadczeń projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” oraz przykładów działań realizowanych w projektach pilotażowych Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
 2. przedstawienie roli i zadań bibliotek pedagogicznych w nowym modelu wspomagania pracy szkół i doskonalenia nauczycieli
 3. omówienie kierunku rozwoju zawodowego pracowników bibliotek pedagogicznych w kontekście wprowadzanych zmian
 4. planowanie działań związanych z nowymi zadaniami z wykorzystaniem zasobów bibliotek pedagogicznych

W programie konferencji wykłady i zajęcia warsztatowe poświęcone następującym zagadnieniom:

 • wspomaganie pracy szkół i doskonalenie nauczycieli
 • zarządzanie zmianą w organizacji
 • rozwój zawodowy pracowników
 • planowanie zadań biblioteki z wykorzystaniem posiadanych zasobów 

Miejsce

Hotel Fort Piontek, ul. Modlińska 310/312, Warszawa 

Termin konferencji

10-12 października 2013 r.

Nabór

Otwarty (limit miejsc: 160)

Dodatkowe informacje

Otrzymanie automatycznej wiadomości zwrotnej jest potwierdzeniem zapisania zgłoszenia w systemie elektronicznym. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przesłana przez Organizatora nie później niż na dwa tygodnie przed spotkaniem/konferencją – o zakwalifikowaniu się decyduje termin zgłoszenia.

Udział w konferencji jest nieodpłatny – uczestnik pokrywa tylko koszty dojazdu na miejsce spotkania konferencji.
W przypadku braku możliwości przybycia na spotkanie, prosimy o poinformowanie Organizatora.
Po zakończeniu rekrutacji drogą mailową przesłane zostanie potwierdzenie udziału, nie później niż 4 października. 

Materiały

 Program konferencji

Kontakt

Paulina Mikucka, tel. 22/345-37-80
paulina.mikucka@ore.edu.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń

Do wyczerpania miejsc 

Zapisz się

Wypełnij formularz on-line