Data publikacji:  2013-09-26  Kategoria:  wrzesień 2013

Jak założyć sieć współpracy i samokształcenia...

… w ramach projektu powiatowego?

 1. Kierownik projektu powiatowego przesyła na adres: doskonaleniewsieci@ore.edu.pl plik skanu wypełnionego formularza.
 2. Kierownik projektu po otrzymaniu informacji zwrotnej zakłada sieci współpracy i samokształcenia.
 3. Kierownik projektu wyznacza koordynatorów sieci (przypisuje im rolę administratora dla poszczególnych utworzonych sieci).

… w ramach wspomagania organizowanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną?

 1. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej przesyła na adres: doskonaleniewsieci@ore.edu.pl plik skanu wypełnionego formularza.
 2. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej po otrzymaniu informacji zwrotnej zakłada sieci współpracy i samokształcenia.
 3. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej wyznacza koordynatorów sieci (przypisuje im rolę administratora dla poszczególnych utworzonych sieci).

... w ramach wspomagania organizowanego przez bibliotekę pedagogiczną?

 1. Dyrektor biblioteki pedagogicznej przesyła na adres: doskonaleniewsieci@ore.edu.pl plik skanu wypełnionego formularza.
 2. Dyrektor biblioteki pedagogicznej po otrzymaniu informacji zwrotnej zakłada sieci współpracy i samokształcenia.
 3. Dyrektor biblioteki pedagogicznej wyznacza koordynatorów sieci (przypisuje im rolę administratora dla poszczególnych utworzonych sieci).

... w ramach działań placówki doskonalenia nauczycieli?

 1. Dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli przesyła na adres: doskonaleniewsieci@ore.edu.pl plik skanu wypełnionego formularza.
 2. Dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli po otrzymaniu informacji zwrotnej zakłada sieci współpracy i samokształcenia.
 3. Dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli wyznacza koordynatorów sieci (przypisuje im rolę administratora dla poszczególnych utworzonych sieci).

Jak zaplanować wspomaganie szkoły (RPW)...

… w ramach projektu powiatowego?

 1. Kierownik projektu powiatowego przesyła na adres: doskonaleniewsieci@ore.edu.pl plik skanu wypełnionego formularza.
 2. Kierownik projektu po otrzymaniu informacji zwrotnej tworzy puste projekty RPW dla szkół uczestniczących w projekcie.
 3. Kierownik projektu nadaje dla SORE uprawnienia administratora do utworzonych projektów RPW.

… w ramach wspomagania organizowanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną?

 1. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej przesyła na adres: doskonaleniewsieci@ore.edu.pl plik skanu wypełnionego formularza.
 2. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej po otrzymaniu informacji zwrotnej tworzy puste projekty RPW dla wspomaganych szkół.
 3. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej nadaje uprawnienia administratora do utworzonych projektów RPW.

... w ramach wspomagania organizowanego przez bibliotekę pedagogiczną?

 1. Dyrektor biblioteki pedagogicznej przesyła na adres: doskonaleniewsieci@ore.edu.pl plik skanu wypełnionego formularza.
 2. Dyrektor biblioteki pedagogicznej po otrzymaniu informacji zwrotnej tworzy puste projekty RPW dla wspomaganych szkół.
 3. Dyrektor biblioteki pedagogicznej nadaje uprawnienia administratora do utworzonych projektów RPW.

... w ramach działań placówki doskonalenia nauczycieli?

 1. Dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli przesyła na adres: doskonaleniewsieci@ore.edu.pl plik skanu wypełnionego formularza.
 2. Dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli po otrzymaniu informacji zwrotnej tworzy puste projekty RPW dla wspomaganych szkół.
 3. Dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli nadaje uprawnienia administratora do utworzonych projektów RPW.