Data publikacji:  2013-12-19  Kategoria:  O projekcie

Jak założyć sieć współpracy i samokształcenia...

… w ramach wspomagania organizowanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną?

  1. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej przesyła na adres: wsparcie-techniczne@ore.edu.pl plik skanu wypełnionego formularza.
  2. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej po otrzymaniu informacji zwrotnej zakłada sieci współpracy i samokształcenia.
  3. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej wyznacza koordynatorów sieci (przypisuje im rolę administratora dla poszczególnych utworzonych sieci).

... w ramach wspomagania organizowanego przez bibliotekę pedagogiczną?

... w ramach działań placówki doskonalenia nauczycieli?

Jak zaplanować wspomaganie szkoły (RPW)...

… w ramach wspomagania organizowanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną?

  1. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej przesyła na adres: wsparcie-techniczne@ore.edu.pl plik skanu wypełnionego formularza.
  2. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej po otrzymaniu informacji zwrotnej tworzy puste projekty RPW dla szkół uczestniczących w doskonaleniu.
  3. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej nadaje dla animatorów uprawnienia administratora do utworzonych projektów RPW.

... w ramach wspomagania organizowanego przez bibliotekę pedagogiczną?

... w ramach działań placówki doskonalenia nauczycieli?

Powiązane dokumenty:
Załączniki:
instyt_form (0,9MB) pobierz