Data publikacji:  2014-01-20  Kategoria:  styczeń 2014

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół przygotowuje cykl filmowych reportaży poświęconych sieciom współpracy i samokształcenia. Filmy prezentować będą działania sieci poświęcone najczęściej wybieranym tematom z katalogu ORE, podejmowane w ramach pilotażowych projektów powiatowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Filmy mają na celu:

  • przedstawienie idei pracy sieci w kontekście działań realizowanych przez powiaty,
  • przybliżenie tematów, którym dedykowane są sieci współpracy i samokształcenia,
  • przedstawienie roli, jaką odgrywają sieć jako forma doskonalenia nauczycieli,
  • prezentację przykładów dobrej praktyki. 

Filmy będą upowszechnione w środowisku oświatowym jako przykłady działań podejmowanych na rzecz nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Dostępne będą na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji i na platformie www.doskonaleniewsieci.pl, a także prezentowane w czasie konferencji i spotkań informacyjnych adresowanych do osób zaangażowanych w działania oświatowe – nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowników instytucji wspomagających prace szkół, kuratoriów oświaty, a także przedstawicieli samorządów terytorialnych.

Aby przybliżyć Państwu rodzaj przygotowanych materiałów, zapraszamy do obejrzenia filmów już dostępnych na stronie ORE

Zasady współpracy
Planujemy przygotowanie ok. 20 filmów, trwających od 3 do 4 minut. Każdy z filmów dedykowany będzie innemu tematowi i innemu powiatowi. Powiaty będące beneficjentami Konkursu 3.5 mogą zgłaszać się poprzez wypełnienie formularza dostępnego on-line. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 10 lutego.

ORE zastrzega sobie prawo wyboru zgłoszonych działań kierując się następującymi kryteriami:

  • sieci poświęcone tematom z katalogu opracowanego przez ORE,
  • aktywnie działające sieci, angażujące nauczycieli w różnorodne działania,
  • sieci, których uczestnicy wypracowali rozwiązania (dobre praktyki), które chcą upowszechniać (organizacyjne i/lub przedmiotowe),
  • jedna sieć z jednego powiatu. 

Do wybranych powiatów, w uzgodnionym terminie, przyjedzie ekipa filmowa. Prace, związane z rejestrowaniem działalności podejmowanej w ramach sieci, zajmą jeden dzień. Przewidujemy, że w filmie wystąpią osoby zaangażowane w realizacje sieci współpracy i samokształcenia m.in.: koordynator merytoryczny projektu powiatowego, koordynator sieci współpracy, uczestnicy sieci – nauczyciele lub dyrektorzy, eksperci prowadzący zajęcia na spotkaniach sieci.

Wszystkie kwestie formalne m.in. uzyskanie zgody na udział w filmie i wykorzystanie wizerunku od osób biorących udział spoczywa na Wykonawcy zadania, czyli Agencji Reklamowej FORMIND Sp. z o.o.
W przypadku jakichkolwiek pytań bardzo prosimy o kontakt z Marianną Hajdukiewicz tel. 22 345 37 84 marianna.hajdukiewicz@ore.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy