Data publikacji:  2014-01-28  Kategoria:  styczeń 2014
W dniach 24 i 25 stycznia b.r. w Sulejówku zostało zorganizowane spotkanie szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) z powiatów objętych pilotażem nowego systemu doskonalenia nauczycieli.  Celem spotkania była wymiana doświadczeń wśród osób, które współpracują ze szkołami i nauczycielami realizując kolejne etapy związane z zewnętrznym wspomaganiem. SORE prezentowali rozwiązania, które sprawdziły się w ich pracy, wskazywali sukcesy i trudności, z którymi radzą sobie w codziennej pracy, dzielili się wątpliwościami. Bardzo ważnym momentem spotkania była wymiana informacji na temat stosowanych praktyk, w tym przede wszystkich wykorzystywanych narzędzi. W czasie rozmowy SORE podkreślali, że pełniąc rolę zewnętrznego konsultanta, coacha i diagnosty, w różny sposób realizują swoje zadania, a strategię działania za każdym razem dopasowują do grupy nauczycieli i dyrektorów, z którymi współpracują oraz warunków, w których funkcjonuje szkoła.
W czasie spotkania uczestnicy opracowali koncepcję, strukturę i wybrali zagadnienia, które stanowić będą zawartość poradnika przeznaczonego dla zewnętrzny konsultantów odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół. Przygotowany poradnik będzie w wskazywał możliwe sposoby działań na poszczególnych etapach pracy. Ma on nie tylko formułować cele, metody i narzędzia wykorzystywane we współpracy ze szkołami, ale również prezentować przykłady dobrych praktyk. Bardzo istotną rekomendacją było, aby poradnik w sposób otwarty i przejrzysty prowadził przez proces. Jednocześnie nie ma stanowić on zamkniętego instruktażu, a raczej szeroki zbiór propozycji.
Uczestnicy spotkania wskazywali na potrzebę dzielenia się dobrymi praktykami, które mogą służyć innym osobom zaangażowanym we wspomaganie pracy szkół. W czasie spotkania pojawiły się pomysły, które już wkrótce zespół projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnopolskim kompleksowym wspomaganiu szkół’ będzie wprowadzał w życie, aby umożliwić wzajemną komunikacje i możliwość wymiany doświadczeń.