Data publikacji:  2014-03-04  Kategoria:  marzec 2014

Zapraszamy do udziału w seminarium „Jak uczyć szkołę uczyć się? – rola współpracy placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek, poradni psychologiczno– pedagogicznych w doskonaleniu dyrektora i nauczycieli.”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek, poradni psychologiczno–pedagogicznych do wzięcia udziału w seminarium pt. „Jak uczyć szkołę uczyć się ? – rola współpracy placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek, poradni psychologiczno– pedagogicznych w doskonaleniu dyrektora i nauczycieli.” 

Seminarium realizowane jest w ramach projektów: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” oraz „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół i placówek”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Seminarium odbędzie się w dniach 24-26 marca 2014 roku oraz 27-29 marca 2014roku (termin do wyboru) w Hotelu Święcice, ul. Wiosenna 1, 05-860 Święcice, woj. mazowieckie.

 

Udział w seminarium można potwierdzać do 12 marca 2014 roku.

 

Szczegóły dotyczące seminarium (program, formularze zgłoszeniowe) znajdują się tutaj: www.ore-seminarium.info.pl Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.