Data publikacji:  2014-03-29  Kategoria:  marzec 2014

Informujemy, że 28 marca 2014 r. na platformie www.doskonaleniewsieci.pl rozpoczęły funkcjonowanie: otwarty blog tematyczny oraz sieć wymiany doświadczeń dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia. Obydwa te narzędzia są adresowane do  osób, które pełnią funkcje koordynatorów sieci zarówno w projektach powiatowych, jak i w instytucjach wspomagających szkoły. Ich głównym celem jest wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania sieci.

W ramach proponowanych form zapraszamy do wymiany doświadczeń m. in. w zakresie:

- diagnozy oczekiwań i potrzeb nauczycieli,

- planowania i realizacji działań,

- monitorowania i ewaluacji działań,

- motywowania nauczycieli do rozwoju zawodowego,

- moderacji pracy grupy,

- obszarów i tematów zgłaszanych przez uczestników.

Udział w sieci wymiany doświadczeń to szansa na:

- poznanie metod i narzędzi diagnozowania potrzeb,

- wsparcie w planowaniu rocznej pracy sieci,

- możliwość merytorycznej konsultacji własnych pomysłów w gronie koordynatorów (efekt synergii),

- wsparcie innych uczestników w sytuacjach trudnych,

- pozyskanie w ramach wymiany doświadczeń nowych, przetestowanych przez innych narzędzi pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach sieci zapraszamy do przesłania swojego zgłoszenia mailem na adres moderatora: moderator_sieci@ore.edu.pl. W zgłoszeniu prosimy podać: imię, nazwisko, login, nazwę koordynowanej sieci oraz nazwę powiatu (sieć powołana w ramach projektu powiatowego) lub instytucji (sieć zorganizowana przez instytucję wspomagającą).

Zapraszamy.

 

Opracowała Dorota Czerwonka


Autor: Dorota Czerwonka