Data publikacji:  2014-06-25  Kategoria:  czerwiec 2014
Jak zorganizować koleżeńską lekcję otwartą? Na czym polega akcja objazdowy bibliotekarz? Jak współpracują nauczyciele matematyki? Zapraszamy do obejrzenia nowych filmów poświęconych sieciom współpracy i samokształcenia, prowadzonym w ramach projektów pilotażowych dofinansowanych w ramach Konkursu 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
W filmach o swoich działaniach związanych z wdrażaniem nowego systemu mówią organizatorzy projektów oraz koordynatorzy sieci, uczestnicy, eksperci. Przedstawiamy filmy z powiatu lubelskiego, milickiego (woj. dolnośląskie) oraz brzeskiego (woj. małopolskie).
 
Sieć współpracy i samokształcenia. Nauczyciele pracują zespołowo – Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie lubelskim


Sieć współpracy i samokształcenia. Skuteczna sposoby zachęcania uczniów do czytania – Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie brzeskim
 

 

Sieć współpracy i samokształcenia. Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki? – Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli i kompleksowego wsparcia rozwoju szkół i placówek w powiecie milickim
 
 

Więcej filmów dostępnych jest w dziale "Publikacje" do wybrania w lewym menu.