Data publikacji:  2014-07-02  Kategoria:  lipiec 2014

Tytuł

Spotkanie informacyjne pt. Wspomaganie pracy szkoły we współpracy z biblioteką szkolną

Organizator

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” we współpracy z Wydziałem Informacji i Promocji 

Forma

Spotkanie trzydniowe

Adresaci

  • dyrektorzy, kierownicy filii i pracownicy bibliotek pedagogicznych,
  • wizytatorzy kuratorium oświaty,
  • doradcy metodyczni i konsultanci ds. bibliotek szkolnych,
  • przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za sprawy oświaty, w tym przede wszystkim nadzór nad działaniami prowadzonymi przez biblioteki pedagogiczne.

Opis

Celem spotkania jest:
- prezentacja wniosków z ewaluacji działań prowadzonych w ramach powiatowych projektów pilotażowych Kompleksowe wspomaganie pracy szkół 
- prezentacja dobrych praktyk wypracowanych przez biblioteki pedagogiczne we współpracy z bibliotekami szkolnymi w procesie wspomagania pracy szkół 
- wypracowanie modelowych sposobów wspomagania pracy szkół z udziałem bibliotek pedagogicznych i szkolnych w następujących tematach: promocja czytelnictwa, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi technologii w nauczaniu, otwarte zasoby edukacyjne, edukacja wczesnoszkolna 
- przygotowanie pracowników bibliotek pedagogicznych do współpracy z bibliotekami szkolnymi i wspierania szkoły w pracy z podręcznikiem „Nasz elementarz” 

W ramach spotkania przewidziane są wystąpienia ekspertów, prezentacje dobrych praktyk oraz zajęcia warsztatowe służące doskonaleniu wiedzy i umiejętności z zakresu wspomagania pracy szkół w w/w tematach. 

Miejsce

Centrum Szkoleniowe Falenty 
Al. Hrabska 4a
05-090 Raszyn-Falenty

Data rozpoczęcia

8 września 2014 r.

Data zakończenia

10 września 2014 r.

Nabór

Otwarty (limit miejsc: 200)

Dodatkowe informacje

Otrzymanie automatycznej wiadomości zwrotnej jest potwierdzeniem zapisania zgłoszenia w systemie elektronicznym. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przesłana przez Organizatora nie później niż na dwa tygodnie przed spotkaniem/konferencją – o zakwalifikowaniu się decyduje termin zgłoszenia.
Udział w spotkaniu jest nieodpłatny – uczestnik pokrywa tylko koszty dojazdu na miejsce spotkania konferencji.
W przypadku braku możliwości przybycia na spotkanie, prosimy o poinformowanie Organizatora.
Po zakończeniu rekrutacji drogą mailową przesłane zostanie potwierdzenie udziału, nie później niż 7 dni przed spotkaniem. 

Materiały

 Harmonogram spotkania

Kontakt

Osoba ds. organizacyjnych:
Paulina Mikucka
 
Osoba ds. Merytorycznych:
Agnieszka Pietryka
tel 22 345 37 45
agnieszka.pietryka@ore.edu.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń

Do wyczerpania miejsc

Zapisy

Formularz on-line