Data publikacji:  2014-07-04  Kategoria:  lipiec 2014
Dziękujemy wszystkim SORE i koordynatorom sieci, za przesyłane uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania platformy i dostępnych na niej narzędzi. Cenne inspiracje, które od Państwa otrzymujemy stanowią dla nas źródło inspiracji dla poprawek i dalszej rozbudowy funkcjonalności platformy.
W maju miała miejsce kolejna aktualizacja udostępnianego Państwu narzędzia, która dotyczyła głównie uprawnień koordynatorów sieci. Jest to dobry moment na podsumowanie.
Odnośnie grup:
Koordynator sieci ma możliwość zarządzać w pełni grupami dyskusyjnymi, które sam założy. Służy do tego „menu grup” dostępne po zalogowaniu się przy lewej krawędzi strony. Przy wykorzystaniu zamieszczonych tam narzędzi, koordynator zdoła moderować grupy utworzone przez siebie grupy dyskusyjne, usuwać z nich posty oraz częściowo zarządzać Użytkownikami. Owo zarządzanie polega na możliwości przyjmowania bądź usuwania Użytkowników z grupy.
Kolejnym elementem, w którym uprawnienia koordynatora sieci odróżniają się od uprawnień pozostałych Użytkowników, są sieci współpracy. Koordynator może tworzyć nowe sieci wsparcia, a także – co nowe – wzbogacać je o szkolenia e-learning. Do utworzonych przez siebie szkoleń koordynator może przypisywać grupy Użytkowników bądź pojedynczą osobę, a także – oceniać pracę kursantów szkolenia.
Zgodnie ze zgłoszonymi oczekiwaniami, zwiększono maksymalny rozmiar zamieszczanych plików do 20 MB. Ponadto istnieje możliwość edycji postów przez Użytkowników w trakcie trwania danej sesji oraz w dowolnym momencie przez koordynatorów sieci.
W odniesieniu do pozostałych zgłoszonych uwag i oczekiwań, są prowadzone prace nad ich wdrożeniem.