Data publikacji:  2014-07-08  Kategoria:  lipiec 2014

Od 30 czerwca do 4 lipca grupa szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) zaangażowanych w realizacje powiatowych projektów pilotujących nowy system doskonalenia nauczycieli, spotkała się na Letniej Akademii SORE. 140 osób spędziło 6 dni w mazurskiej miejscowości Ruciane Nida. W uroczystym zakończeniu kursu udział wzięła Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.


 

"Działania wasze i innych placówek wspomagania pozwolą na osiąganie sukcesów edukacyjnych uczniów, a szkoły potrzebują wsparcia, takich osób jak wy" – zwróciła się do zgromadzonych SORE. Podkreśliła także, że Letnia Akademia SORE jest ważnym wydarzeniem w dyskusji o szkole i uczeniu się. Uczestnicy wręczyli Pani Minister album, który dokumentował przebieg szkolenia, a także pokazywał zaangażowanie uczestników w proces wspomagania pracy szkół. 
 
SORE to zewnętrzny konsultant, który wspomaga dyrektora i radę pedagogiczną w planowaniu i wdrażaniu zmian służących rozwojowi szkoły. Letnia Akademia SORE to kurs umiejętności trenerskich, wspierający SORE w realizowanych zadaniach. Pomysł na Letnią Akademię zaproponowali sami SORE, którzy pracując z radami pedagogicznymi widzą potrzebę rozwijania kompetencji związanych z pracą z osobami dorosłymi, zarządzania zespołem, motywowania i tworzenia środowiska sprzyjającego procesom rozwojowym, a także umiejętności planowania, realizowania i podsumowywania prowadzonych działań. Współpraca między SORE a radą pedagogiczną jest bowiem kluczowa dla powodzenia działań rozwojowych w szkołach objętych wspomaganiem, a ich efekt zależy w dużej mierze od otwartości dialogu oraz atmosfery towarzyszącej temu procesowi.
 
Spotkanie rozpoczął wykład przygotowany przez dr Marka Kaczmarzyka z Uniwersytetu Śląskiego pt. Neurodydaktyka, czyli o uczeniu się uczniów. Prezentacja stała się impulsem do zajęć warsztatowych, w czasie których uczestnicy analizowali sposoby uczenia i nauczania, pod kątem doskonalenia nauczycieli i rozwoju pracy szkoły. W programie szkolenia znalazły się również spotkania w grupach dyskusyjnych a także wydarzenia integracyjne. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili przebieg kursu, jak również wskazywali wartość, jaką niesie ze sobą spotkanie innych SORE, wymiana doświadczeń, czerpanie inspiracji, praktyczne wykorzystanie metod pracy.
 

 

filmowa relacja z Letniej Akademii Szkolnego Organizatora

 

 
Letnia Akademia SORE Letnia Akademia SORE Letnia Akademia SORE
Letnia Akademia SORE Letnia Akademia SORE Letnia Akademia SORE
Letnia Akademia SORE Letnia Akademia SORE Letnia Akademia SORE