Data publikacji:  2014-07-23  Kategoria:  lipiec 2014

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza przedstawicieli gminnych, powiatowych i wojewódzkich samorządów terytorialnych do udziału w spotkaniu pt. „Budowanie lokalnej polityki oświatowej w kontekście kompleksowego wspomagania szkół”, które odbędzie się w dniach 19-20 sierpnia 2014 r. w Falentach k. Warszawy.

Celem spotkania jest wsparcie lokalnych władz samorządowych w efektywnym wykorzystaniu dostępnych danych oświatowych, w tym wyników nadzoru oraz raportu z ewaluacji zewnętrznej do planowania działań związanych z wspomaganiem rozwoju szkół oraz budowania lokalnych strategii oświatowych.

W ramach spotkania przewidziane są wystąpienia ekspertów, prezentacje dobrych praktyk oraz zajęcia warsztatowe służące doskonaleniu wiedzy i umiejętności z zakresu pogłębionej analizy treści raportów ewaluacji zewnętrznej zarówno pod kątem spełniania przez szkołę/placówkę stawianych przez państwo wymagań, jak i wykorzystania raportu do zidentyfikowania dobrych i słabych stron szkół/placówek. Uzyskana wiedza przyczyni się do efektywniejszego diagnozowania potrzeb rozwojowych szkół/placówek, a tym samym pomoże w kompleksowym wspomaganiu ich pracy. Naszym celem jest także pokazanie, w jaki sposób można korzystać z dostępnych danych przy budowaniu lokalnych strategii oświatowych. 

Zapisy...