Data publikacji:  2014-08-25  Kategoria:  lipiec 2014
W dniach 19—20 sierpnia 2014 roku w Falentach pod Warszawą odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów terytorialnych pt. „Budowanie lokalnej polityki oświatowej w kontekście kompleksowego wspomagania szkół”. Celem spotkania było wsparcie lokalnych władz samorządowych w efektywnym wykorzystaniu dostępnych danych oświatowych, w tym wyników nadzoru oraz raportu z ewaluacji zewnętrznej do planowania działań związanych ze wspomaganiem rozwoju szkół oraz budowania lokalnych strategii oświatowych.
Konferencję otworzyła Ewa Dudek Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która witając uczestników podkreśliła wagę tworzenia lokalnych strategii oświatowych oraz wskazała na kluczowe znaczenie zmian wprowadzanych w systemie edukacji w przyszłym roku szkolnym oraz dalszej perspektywie. Szczególnie interesującą dla uczestników była prezentacja Jarosława Jankowskiego – zastępcy dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych MEN, poświęcona planowanych działań w zakresie edukacji w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014—2020.
Ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji Anna Gocłowska i Joanna Soćko przedstawiły efekty projektów poświęconych nadzorowi pedagogicznemu oraz wspomaganiu rozwoju szkół, w kontekście ich istotnej roli dla budowania lokalnych strategii na rzecz rozwoju oświaty. Zagadnienia związane z tworzeniem lokalnej polityki oświatowej, podsumowała Dorota Jastrzębska – prezentując wyniki badań dotyczących zarządzania w oświacie. Istotność wyników ewaluacji, jako strategii nadzoru pedagogicznego, dla JST wykazał doktor Stefan Wlazło. Ten blok spotkania zakończyło wystąpienie  Andrzeja Perego członka zespołu ds. strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej, który podkreślał wieloaspektowość realizowanych projektów systemowych.
Istotną częścią spotkania były wystąpienia przedstawicieli gmin, powiatów i województw, którzy dzielili się doświadczeniami w tworzeniu polityk oświatowych ukierunkowanych na spójność edukacyjną oraz wsparcie i wspomaganie szkół, a także planowanie strategiczne rozwoju oświaty w regionie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele różnych regionów i szczebli administracji samorządowej, którzy mieli okazję wymienić się zdobytymi doświadczeniami także podczas sesji spotkań w grupach. Podczas sesji plenarnej idee Pomorskiej Rady Oświatowej przedstawił jeden z jej współtwórców – Pan Adam Krawiec (Urząd Marszałkowskie Województwa Pomorskiego), a Pani Ewa Ludwikowska przedstawiła działania Województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz tworzenia lokalnej spójności edukacyjnej. Rolę kompleksowego wspomagania podzielili się reprezentanci powiatów wołowskiego (wicestarosta – Grzegorz Łyczko, dyrektor poradni – Krystyna Adaśko) oraz nowotarskiego (członek zarządu w starostwie – Bogusław Waksmundzki). Własne rozwiązania powiatu giżyckiego na rzecz budowy strategii rozwoju oświaty przedstawił Pan starosta – Mirosław Drzażdżewski.