Data publikacji:  2012-02-02  Kategoria:  O Projekcie

Zapraszamy na bezpłatne spotkania konsultacyjne, realizowane na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji, skierowane do koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia, którzy:

  • prowadzili sieci w ramach pilotażowych projektów powiatowych finansowanych ze środków EFS PO KL III Działanie 3.5: Kompleksowe wspomaganie szkół, albo
  • są pracownikami placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub biblioteki pedagogicznej i prowadzili w ramach swojej placówki sieci niezwiązane z projektem.

Spotkania organizowane będą od stycznia do czerwca 2015 r.

Za realizację spotkań odpowiedzialna jest firma WYG Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – wykonawca działający na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach i zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi przedsięwzięcia na stronie Wykonawcy: http://koordynatorzy-spotkania.pl/